Ristiäiset


Kirkko uskoo, että kaste on parasta, mitä vanhemmat voivat lapselleen antaa, onhan kasteessa kyse Jumalan rakkaudesta.

Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan kastekäskyyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28: 19-20) 

Tavallisesti lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessä syntymästä, mutta kasteen voi saada missä iässä vain. Kastepaikka voi olla kirkko, kappeli, koti tai muu sopivaksi paikka. Suensaaren seurakuntatalolla on kaunis pieni kappeli, jonka vieressä on erityisesti kastejuhlaa varten kalustettu olosali.

Kasteaika ja kastava pappi varataan kirkkoherranvirastosta (kts. yhteystiedot). Kastava pappi ottaa vanhempiin yhteyttä, jolloin sovitaan kastetilaisuuteen liittyvistä asioista. Seurakunta auttaa mielellään juhlan valmisteluissa. Myös kastemekon voi saada lainaksi.

Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta, ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta. Kastetoimituksen lisäksi mitään varsinaista kaava juhlassa ei ole, vaan jokainen perhe tekee juhlastaan omannäköisensä.

Seurakunta toivottaa kastetut yhteyteensä kastetta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa mainitsemalla heidät esirukouksessaan. Jokainen kastettu saa oman nimikkoenkelinsä Alatornion kirkon kastepuuhun. Tunnetko jo kastepuumme? 

Pappi kastaa vauvan.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

YouTube-video