Ristiäiset

Miksi kastetaan?
Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen. 

Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan kastekäskyyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28: 19-20) 

Tavallisesti lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessä syntymästä. Kaste voidaan suorittaa kirkossa, kappelissa, kodissa tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Suensaaren seurakuntatalolla on erityisesti kastejuhlaa varten kalustettu olosali, jonka vieressä on myös kappeli.

Kasteaika ja kastava pappi varataan kirkkoherranvirastosta (kts. yhteystiedot). Kastava pappi ottaa vanhempiin yhteyttä, jolloin sovitaan kastetilaisuuteen liittyvistä asioista. 

Tunnetko jo kastepuun

Pappi kastaa vauvan.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

YouTube-video