Henkilötietojen käsittely

Tornion seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. 

Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. 

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Tornion seurakunnasta. 

Tietosuojavastaavana toimii: 

Erityisasiantuntija, Kuntapalvelut

LapIT Oy

0201 555 222

Rantavitikantie 33

96300 Rovaniemi

+358 40 8448 960

pauliina.mulari@lapit.fi

www.lapit.fi

https://lapit.service-now.com/palvelupiste/