Avioliiton esteiden tutkinta

Hääparin kädet morsiuskimpun päällä, sormukset näkyvät

 

Missä tutkitaan? 
Avioliiton esteet tutkitaan Oulun aluerekisterikeskuksessa, missä jompikumpi kihlakumppaneista on kirjoilla. Myös ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnilla on oikeus tutkia esteet, mikäli kihlakumppanit tai toinen heistä kuuluu ko. kirkkokuntaan. 

Avioliiton esteiden tutkinnan voi nyt suorittaa myös sähköisesti 
Siirry palveluun: esteidentutkinta.fi Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Milloin tutkitaan? 
Avioliiton esteiden tutkinta kestää seitsemän vuorokautta, eli kahdeksantena päivänä siitä kun tutkintapyyntö on täydellisesti täydennettynä esteiden tutkijalla, voidaan suorittaa vihkiminen, ellei esteitä aiotulle avioliitolle ole. Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta. 

Mitä tutkitaan? 
- Laillinen avioliittoikä 
- Oikeustoimikelpoisuus 
- Ehdottomat esteet: 
  1. Voimassa oleva avioliitto 
  2. Sukulaisuus suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa 
  3. Sisaruus tai puolisisaruus 
- Luvanvaraiset esteet: 
  1. Ottolapsisuhde 
  2. Lähisukulaisuussuhde 

Miksi tutkitaan? 
Tarkoituksena on estää avioesteiden vastaisesti solmittavat avioliitot. 

Mitä papereita tarvitaan? 
Tavallisesti avioliiton esteiden tutkinta perustuu väestötietojärjestelmässä oleviin tietoihin, jotka ovat esteiden tutkijalla käytössä. Joissakin poikkeustapauksissa kuitenkin tarvitaan lisäselvitystä. 

Tällaisia tilanteita ovat esim.: 
- Mikäli kihlakumppaneilla tai toisella heistä ei ole Suomen kansalaisuutta, on hänen esitettävä kotimaansa viranomaisen antamat asiakirjat esteiden tutkintaa varten. Tämä ei koske Pohjoismaiden kansalaisia. 
- Mikäli kihlakumppanilla on voimassa oleva todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta toisen henkilön kanssa, on tämä todistus annettava alkuperäisenä avioliiton esteiden tutkijalle. 
- Mikäli kihlakumppanin tiedoista ei ilmene, että aiempi avioliitto on purkautunut, kihlakumppanin on annettava avioliiton esteiden tutkijalle siitä todistus. Vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös tulee vahvistuttaa Suomen viranomaisilla. 

Vihille ulkomaalaisen tai muuhun uskontokuntaan kuuluvan kanssa? 
Mikäli toinen vihittävistä on ulkomaan kansalainen tai kuuluu muuhun kuin ev.-lut. kirkkoon, on hyvä ottaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä yhteyttä kirkkoherranvirastoon, koska virallisten papereiden hoitaminen saattaa viedä aikaa. 

TODISTUS TOIMITETUSTA AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINNASTA / VIHKIMISILMOITUS 
Kun avioliiton esteiden tutkinta on toimitettu, eikä esteiden tutkijan tiedossa ole seikkaa, joka estäisi avioliiton, Oulun aluekeskusrekisteri lähettää kotiosoitteeseen todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tämä todistus tulee ehdottomasti olla vihkitilaisuudessa.