Käytännön ohjeistusta

Hääparin kädet, käsi kädessä

Kuuluttamisesta ja vihkimisestä ilmoittaminen
Kihlakumppanit voivat esittää, niin halutessaan, ajankohdan, jolloin kuulutus luetaan jumalanpalveluksen yhteydessä Alatornio, Karungin ja Tornion kirkoissa. Kuulutus ja vihkiminen julkaistaan myös paikallisissa lehdissä, mikäli aviopari sitä itse toivoo. 

Vihkiharjoitukset
Vihkiharjoituksista sovitaan kirkkoherranviraston tai vihkivän papin kanssa. Mikäli harjoituksiin toivotaan kanttori mukaan, tulee ottaa suoraan kanttoriin yhteyttä. Häämusiikista on mahdollista sopia myös puhelimitse. 

Vihkiraamattu
Seurakunta lahjoittaa tuoreelle avioparille pyhän Raamatun elämänoppaaksi yhteiselle taipaleelle. Yleensä Raamattu annetaan vihittäville mukaan siitä seurakunnasta missä avioliiton esteet tutkitaan. 

"Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani." 
Ps. 119: 105 

Todistajat
Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimituksessa tulee olla aina kaksi todistajaa mukana. Etukäteen sovittaessa on joissakin tapauksissa mahdollista saada todistajat seurakunnan puolesta. 

Riisin heitto ja kirkon koristelu
Riisin heiton sijasta toivotaan käytettävän esim. saippuakuplia. Tämä siitä syystä, että portaille jäävä riisi kerää paikalle lintuja ja vesisateella puuroutuessaan riisit aiheuttavat siisteysongelman. Samoin ruusun terälehdet aiheuttavat vastaavanlaisen ongelman. 

Kirkon koristelussa on hyvä ottaa huomioon, että vihkimiseen varattu aika on yksi tunti eli mihinkään laajamittaisiin koristeluihin ei ole mahdollisuutta. 

Avioliiton kirkollinen siunaaminen
Siviiliavioliitolle on mahdollisuus pyytää kirkollinen siunaaminen. Lisätietoja kirkkoherranvirastoista. 

Sukunimi
Ennen vihkimistä avioliittoon aikovat ilmoittavat vihkijälle, mikä tulee sukunimeksi vihkimisen jälkeen. Sukunimen määräytymisen ratkaisee henkilön kansalaisuus ja kotipaikka. Jos Suomen kansalaisella on kotipaikka muualla kuin Pohjoismaissa, hänellä on silloinkin oikeus vaatia, että häneen sovelletaan Suomen nimilakia. Muutoin hänen sukunimi määräytyy kyseisen ulkomaan lain mukaan. 

Avioliittoon aikovat voivat yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä viimeksi oli naimattomana ollessaan. 

Jos avioliittoon aikovat eivät päätä ottaa yhteistä sukunimeä, kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä oli avioliittoon mennessään. Ensimmäisen lapsen synnyttyä, vanhempien tulee päättää kumman vanhemman nimen lapset saavat. 

Jos avioliittoon aikovat ovat päättäneet ottaa yhteisen sukunimen, on sillä osapuolella, joka on luopunut omasta nimestään, mahdollisuus ottaa se sukunimi, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaista nimeä käytetään yhteisen sukunimen edellä. Silloin kun vanhemmilla on yhteinen sukunimi käytössä, määräytyy tulevien lasten sukunimi myös sen mukaisesti.