Tiedote tilanvuokraajalle

 

1. Tilat ovat käytettävissä vuokrauspäivänä klo 7.00 – 21.00

 
2. Keittiössä toimivalla vastuuhenkilöllä tulee olla hygieniapassi.
 
3. Tiloissa on esillä omavalvontatiedote, johon vuokraajan tulee tutustua  ja toimia ohjeiden mukaisesti.
 
4. Mikäli tilan vuokraaja käyttää keittiössä ulkopuolista, palkkiota vastaan toimivaa tahoa, tulee tilaisuuden laittajalla olla y-tunnus.
 
5. Astiat tulee tiskata ja keittiöt siivota ohjeiden mukaisesti.
 
6. Pöydät ja tuolit tulee laittaa paikoilleen.
 
7. Salista, eteis- ja WC-tiloista tulee viedä roskat pois ja tilat siivota.
 
8. Jätteet tulee lajitella ohjeiden mukaisesti.
 
9. Liinat tulee poistaa pöydiltä ja laittaa pesulaan vietäväksi.
 
10. Ovet ja ikkunat tulee sulkea lähtiessä sekä tarkistaa,  että tulipalovaaraa ei jää.
 
Seurakunnan tilat luovutetaan vuokraajalle siistinä ja vuokraajan tulee huolehtia, että tilat on siivottu huolellisesti käytön jälkeen.

Mikäli vuokraaja ei siivoa tiloja hyvin niin seurakunta lähettää laskun siivoustyöstö tilan vuokraajalle.
 
 
Kirkkoneuvosto 02.12.2009 § 162