Tornion seurakunnan kuorisääntö

Yleistä 
Kuorisäännössä määrätään, selkeytetään ja yhdenmukaistetaan seurakunnan eri kirkkojen jumalanpalveluselämää vietettäessä messua tai sanajumalanpalvelusta. Jumalanpalvelukset pidetään kirkkovuoden mukaisesti sunnuntaisin ja juhlapyhinä pääsääntöisesti seuraavasti: Alatornion kirkossa klo 10, Karungin kirkossa klo 11 ja Tornion kirkossa klo 12. Arpelan seurakuntakodilla pidetään kyläkirkko kerran kuukaudessa ja joinakin juhlapyhinä erikseen sovittuina aikoina. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelukset ovat kaikissa kirkoissa klo 10. Joulu- ja pääsiäisyönä vietetään ilta- tai yömessuja. 

Jos sairauden tai muun esteen vuoksi ei ole pappia jumalanpalvelusta pitämään, tulee jonkun paikalla olevista seurakunnan viranhaltijoista tai kirkkoneuvoston jäsenistä menetellä, niin kuin siitä kirkkokäsikirjassa määrätään (KJ 2:7). Tällaisessa erikoistilanteessa käytetään sanajumalanpalveluksen kaavaa. Kaavaa voidaan käyttää tilanteen edellyttämällä tavalla soveltaen (Jumalanpalveluksen opas). 

Ennen jumalanpalvelusta 
Jumalanpalveluksen kokonaissuunnittelusta vastaa liturgi. Sen toimittavat liturgi, saarnaaja, kanttori sekä avustajat. Vaihtoehtona on selebranttikäytäntö, jolloin liturgi myös saarnaa. Diakoniatyöntekijälle sopivia tehtäviä ovat Jumalanpalveluksen oppaan mukaisesti esimerkiksi evankeliumi, yhteinen esirukous, ehtoollisviinin jakaminen sekä lähettäminen. 

Seurakuntamestari valmistelee etukäteen jumalanpalveluksen käytännön asiat. Jumalanpalvelusmusiikista vastaa kanttori, joka valitsee virret yhdessä liturgin ja saarnaajan kanssa. Virsien lisäksi voidaan käyttää myös muita jumalanpalvelukseen sopivia lauluja. 

Jumalanpalveluksen toteutuksessa noudatetaan Jumalanpalvelusten kirjan järjestystä sekä käytetään II sävelmäsarjaa. Jumalanpalvelusten kirja suo mahdollisuuden vaihtoehtoisille toteutustavoille huomioiden sen, että palvelus on toteutukseltaan ennustettava ja tunnistettavissa. Vaihtoehtoja voidaan käyttää luovasti ja yhdessä sopien. 

Erityismessut ovat tietyissä tilanteissa erikseen sovittuna perusteltuja. 

Palvelusvuorossa olevat saapuvat kirkkoon viimeistään puoli tuntia ennen jumalanpalveluksen alkamista. Jumalanpalveluksen kulku käydään sakastissa läpi tarvittavilta osin erityisesti tehtävänjaon ja vaihtoehtoisten toteutustapojen osalta. Liturgi johtaa sakastirukouksen. 


Jumalanpalvelus 
Seurakuntamestari huolehtii yleisestä järjestyksestä kirkkosalissa. Jos häiriön uhka vaarantaa ihmisten turvallisuuden, seurakuntamestarin tehtävä on soittaa poliisille. 

Ristikulkuetta käytetään pääsääntöisesti tehtävään siunaamisissa, konfirmaatioissa ja piispanmessuissa. Rippikoululaiset ohjataan istumaan kirkon etuosaan, jossa heille on helpompi antaa tarvittaessa ohjausta. Seurakuntamestari leimaa rippikoulukortit jumalanpalveluksen aikana. 

Kirkkotilat ovat erilaisia, mutta jokaisessa on lukupulpetti, josta osa jumalanpalveluksesta toimitetaan. Alttaria käytetään vain messussa. 

Liturgi vastaa siitä, että jumalanpalveluksen kulkua sanoitetaan sen aikana, jotta kirkkovieraat voivat osallistua ja olla mukana. Synnintunnustuksen numero laitetaan virsitauluun. 

Muun muassa jumalanpalveluksen tekstien lukeminen ja kolehdin kantaminen sekä ovella tervehtiminen sopivat seurakuntalaisten tehtäviksi. Tekstinlukijoiden kanssa sovitaan, kuka sanoo luettavat tekstikohdat sekä käytettävät aloitussanat. Saarnan voi pitää joko saarnastuolista tai lukupulpetista. Yleensä käytetään Apostolista uskontunnustusta ja esimerkiksi juhlapyhinä voidaan käyttää Nikean uskontunnustusta. 

Esirukous voidaan laatia itse, jolloin siinä on mahdollista huomioida muun muassa ajankohtaiset tapahtumat. Esirukouksessa suositellaan käytettäväksi kirkkokäsikirjan osioita. Rukous kastettujen, avioliittoon kuulutettujen ja kuolleiden puolesta kuuluu esirukoukseen. 

Kaikki ehtoollisleivät ovat gluteenittomia. Alatornion ja Tornion kirkoissa on myös alkoholitonta viiniä pyynnöstä tarjolla. Jos Arpelassa on messu, papin pitää viedä mukanaan ehtoollisviini. Ehtoollisleipiä on siellä valmiina. 

Konsekroitu ehtoollisleipä ja -viini pyritään käyttämään messussa loppuun. Käyttämättä jäänyt ehtoollisviini käytetään sakastissa loppuun messun jälkeen seurakunnan papiston yhdessä sopimalla tavalla eli joko nauttimalla tai säilyttämällä seuraavaa messua varten. 

Esirukouksissa ja ehtoollisen jaossa avustavat ensisijaisesti diakoniatyöntekijät ja myös koulutuksen saaneet seurakuntalaiset. Avustajista ylläpidetään ajantasaista listaa yhteystietoineen. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan hiljentyä palvelusvuoroissa olevien kesken sakastissa. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
Palvelusvuoroissa olleet siirtyvät mahdollisuuksiensa mukaan kirkon ulko-ovelle saattamaan ihmisiä ulos ja osallistuvat kirkkokahveille työtilanteensa puitteissa. 

Kirkkokahvit pyritään tarjoamaan noin kerran kuukaudessa joko kirkossa sakastikahveina tai seurakuntatalolla. Kahvien järjestäminen sopii vapaaehtoisille. Seurakuntamestari neuvoo ja ohjeistaa heitä.