Käytännön ohjeistusta

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen
Siunaava pappi keskustelee omaisten kanssa hautaan siunaamisen perusteista. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, mikäli vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua kristillistä hautausta. 

Hautaustilaisuudesta peritään kirkon osalta maksu silloin kun vainaja ei ole minkään ev.lut. seurakunnan jäsen. 


Hautapaikasta sopiminen
kirkkoherranvirastossa sovitaan myös hautapaikasta ja tarvittaessa otetaan yhteyttä hautausmaanhoitajaan, jonka kanssa sovitaan hautapaikasta. 

Seurakunnalla on kolmenlaisia hautoja; 
1) Ainaishautoja, jotka on lunastettu vuoden 1956 loppuun mennessä. Näistä haudoista ei mene maksua, koska aikanaan hauta on lunastettu ainaiseksi. 
2) Määräaikaisia 50 vuoden hautoja, jotka on lunastettu vuosina 1957-1980. 
3) Määräaikaisia 25 vuoden hautoja vuodesta 1981 alkaen. 

Jos määräaikaisten hautojen uudelleen hautaamisen jälkeinen hallinta-aika jää lyhyemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, hautapaikkaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on 25 vuotta. Haudan hallintaoikeuden pidennys laskutetaan hauta-laskutuksen yhteydessä. Kts. Hautaoikeuden pidennysmaksu hautauksen yhteydessä 

Hautakirjaa varten tulee omaisten ilmoittaa taloustoimistoon hautaoikeuden haltija. 


Hautamuistomerkki ja reunakivien siirtäminen
- Omaisilla on ensisijaisesti oikeus siirtää itse hautapatsaat ja reunakivet sovittuun aikaan mennessä haudalta. Seurakunta siirtää patsaat ja reunakivet pois haudalta korvausta vastaan. 
- Seurakunta hoitaa haudan avaamisen ja peittämisen. 
- Arkun suojakansien laskeminen hautaan on kielletty. 
- Hautauksen jälkeen hautapatsaiden ja reunakivien paikoilleen laittaminen on omaisten tehtävä. 
- Nurmialueilla haudan pintatyöt: tasoittaminen ja nurmettamisen tekee seurakunta. Työstä peritään maksu ulkopaikkakuntalaiselta. Talviaikana haudattuiohin nurmialueen hautoihin tehdään pintatyöt kesäkuun puoleen väliin mennessä. Reunakivialueiden hautojen pintatyöt ja tasoituksen hoitavat omaiset itse. 
- Omaiset poistavat kukkalaitteet hautakummulta. Syvähautauspuolelta haudankaivaja poistaa tarvittaessa. 
- Uusien hautapaikkojen hautapatsaat saa toimittaa hautausmaalle 1.6. - 15.10. välisenä aikana, hautausmaan työntekijöiden virka-aikana. Muuna aikana sovittava hautausmaanhoitajan kanssa. 
- Hautakivien koot on määrätty hautaustoimen ohjesäännössä kts. Hautamuistomerkkiohje. 
- Reunakivien asentamisesta haudoille on luovuttu. 
- Omaiset voivat laittaa valkean puuristin haudalle kunnes varsinainen hautakivi asennetaan. 

Hautamuistomerkkiohje


Uurnan hautaan laskeminen
Tuhkaamista varten tarvitaan krematorioon (lähin Oulussa) lääkärin antama hautauslupa. Yleensä tuhkaaminen tapahtuu muutaman päivän kuluttua siunaamisesta. 

Omaisten laskiesa uurnan hautaan paikalla on hautausmaanhoitaja tai suntio. Mikäli omaiset toivovat myös pappi voi osallistua. 


Muistotilaisuus
Haudalla joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen. 

Vieraiden kestityksen lisäksi muistotilaisuudessa on hartauspuhe ja lauletaan vainajalle läheisiä virsiä tai hengellisiä lauluja sekä luetaan saapuneet adressit. Tilaisuudessa voi olla myös musiikkiesityksiä. Poisnukkunutta voi muistella puheenvuorossaan joku omaisista, sukulaisista, ystävistä ja/tai työtovereista. Siunaava pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen aina kun siihen on mahdollisuus. 


Valokuvaus
Jotta herkkä ja ainutlaatuinen siunaustilaisuus ei häiriinny, on hyvä sopia etukäteen valokuvaaminen yhden henkilön tehtäväksi. 


Suruliputus
Hautauspäivänä liputetaan muistotilaisuuden pitopaikassa. Lippu pidetään puolisalossa siunaustilaisuuden päättymiseen saakka, jonka jälkeen liputusta voidaan jatkaa kokosalossa muistotilaisuuden ajan. 


Seurakuntatalon käyttämisen ohjeistus
Paikallisilla hautaustoimistoilla on avaimet muistotilaisuuden pitopaikkoihin. Mikäli muistotilaisuuden laittavat omaiset itse tai jokin muu pitopalvelu, tulee avain hakea kirkkoherranvirastosta perjantaina klo 13 mennessä. Avain palautetaan maanantaina kirkkoherranvirastoon. 

Ennen muistotilaisuuden laittamista on mahdollista käydä etukäteen tutustumassa tiloihin ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 
Tilojen käytössä pyydämme ottamaan huomioon seuraavat asiat: 
- Keittiössä toimivalla vastuuhenkilöllä tulee olla hygieniapassi. 

- Tiloissa on esillä omavalvontatiedote, johon vuokraajan tulee tutustua ja toimia ohjeiden mukaisesti. 

- Mikäli tilanvuokraaja käyttää keittiössä ulkopuolista, palkkiota vastaan toimivaa tahoa, tulee tilaisuuden laittajalla olla LY –tunnus. 

- Tilaisuuden jälkeen tilat järjestetään samaan kuntoon kuin ne olivat ennen tilaisuutta: 
* siivouskaapissa työvälineitä, 
* astiat tulee tiskata ja keittiö siivota ohjeiden mukaisesti, 
* pöydät ja tuolit tulee laittaa paikoilleen salista, 
* eteis- ja WC –tiloista tulee viedä roskat pois ja tilat siivota, 
* liinat tulee poistaa pöydiltä ja laittaa pesulaan vietäviksi 

- Keittiössä olevaan tilastointikaavakkeeseen merkitään väkimäärä sekä tieto onko kyseessä kahvi- vai ruokatilaisuus sekä vastuuhenkilön yhteystiedot. 

- Mikäli astioita tai koneita särkyy, merkitään tieto erilliseen vihkoon tai tilastointilomakkeen taakse. 

- Lähtiessä tarkistetaan vielä, että valot on sammutettu ja ovet tulevat lukkoon ja ettei tulipalonvaaraa jää. 

- Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä vahtimestariin, numero löytyy tilastointilomakkeen kansilehdeltä 

- Jäännösruokia varten on hyvä varata omat astiat mukaan. Seurakunnan astioita ei saa viedä pois ko. tiloista. 

- Parasniemen pappilan osalta on erityisesti huomioitava, ettei ko. tilojen huonekaluja saa siirtää. 


Maksut
Kiinteistöjen tilavuokrat 
Hautapaikkamaksut 


Laskutus
Seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautaukseen liittyvien maksujen ja seurakuntatalojen vuokrien laskutukset. Taloustoimisto pitää myös kirjanpitoa hautapaikoista. 

Yhteystiedot: 
Tornion seurakunnan taloustoimisto 
Kirkkokatu 13 95400 TORNIO 
Puh. 040 841 3313