Käytännön ohjeistusta

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen
Siunaava pappi keskustelee omaisten kanssa hautaan siunaamisen perusteista. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, mikäli vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua kristillistä hautausta. 

Hautaustilaisuudesta peritään kirkon osalta maksu silloin kun vainaja ei ole minkään ev.lut. seurakunnan jäsen. 


Hautapaikasta sopiminen
kirkkoherranvirastossa sovitaan myös hautapaikasta. Tarvittaessa otetaan yhteyttä hautausmaanhoitajaan, jonka kanssa käydään katsomassa hautapaikka. 

Seurakunnalla on kolmenlaisia hautoja; 
1) Ainaishautoja, jotka on lunastettu vuoden 1956 loppuun mennessä. Näistä haudoista ei mene maksua, koska aikanaan hauta on lunastettu ainaiseksi. 
2) Määräaikaisia 50 vuoden hautoja, jotka on lunastettu vuosina 1957-1980. 
3) Määräaikaisia 25 vuoden hautoja vuodesta 1981 alkaen. 

Jos määräaikaisten hautojen uudelleen hautaamisen jälkeinen hallinta-aika jää lyhyemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, hautapaikkaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on 25 vuotta. Haudan hallintaoikeuden pidennys laskutetaan hautalaskutuksen yhteydessä. Kts. Hautaoikeuden pidennysmaksu hautauksen yhteydessä 


Hautamuistomerkki ja reunakivien siirtäminen
- Omaiset voivat itse siirtää hautamuistomerkit ja reunakivet sopimalla asiasta hautatoimen henkilöstön kanssa vähintään viikkoa ennen hautauspäivää. Seurakunta siirtää hautamuistomerkit ja reunakivet pois haudalta korvausta vastaan. 
- Hautauksen jälkeen hautamuistomerkkien ja reunakivien paikoilleen laittaminen on omaisten tehtävä.
- Nurmialueilla haudan pintatyöt: tasoittamisen ja nurmettamisen tekee seurakunta. Työstä peritään maksu. Talviaikana haudattuihin nurmialueen hautoihin tehdään pintatyöt kesäkuun puoleen väliin mennessä. Reunakivialueilla olevien hautojen pintatyöt ja tasoituksen hoitavat omaiset itse.
- Seurakunta hoitaa haudan avaamisen ja peittämisen. 
- Arkun suojakansien laskeminen hautaan on kielletty. 
- Omaiset poistavat kukkalaitteet hautakummulta. 
- Muistomerkin voi asentaa vasta, kun hauta on kunnostettu hautauksen jälkeen. Muistomerkkejä voi asentaa vain sulan maan aikana (1.6. - 15.10.). Hautatoimen henkilökunta merkitsee muistomerkin paikan haudalle. Asennukset tulee tehdä hautausmaan henkilökunnan työaikana klo 7-16. Muistomerkin tuonti perjantaina, lauantaina, sunnuntaina, juhlapyhinä ja niiden aattona oon kielletty. Tämä koskee myös muistomerkkien muutostöitä. 
- Hautakivien koko on määrätty Hautamuistomerkkiohjeessa. 
- Reunakivien asentamisesta haudoille on luovuttu. 
- Omaiset voivat laittaa valkean puuristin haudalle kunnes varsinainen hautakivi asennetaan. 
- Haudalle ei saa laittaa koriste-esineitä (seurakunta ei korvaa rikkoutunutta koriste-esinettä). Koriste-esineet poistetaan haudoilta.

Hautamuistomerkkiohje


Uurnan hautaan laskeminen
Tuhkaamista varten tarvitaan krematorioon (lähin Oulussa) lääkärin antama hautauslupa. Omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa tuhkausajan varaamisesta krematoriosta.

Uurnan hautaanlaskun ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa noin viikkoa ennen ajateltua päivää. Omaisten laskiessa uurnan hautaan paikalla on hautausmaanhoitaja tai suntio. Mikäli omaiset toivovat niin myös pappi voi osallistua. 

Uurna voidaan laskea hautaan, vaikka koskemattomuusaika on vielä voimassa.


Muistotilaisuus
Haudalla joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen. 

Vieraiden kestityksen lisäksi muistotilaisuudessa lauletaan vainajalle läheisiä virsiä ja hengellisiä lauluja sekä luetaan saapuneet adressit. Tilaisuudessa voi olla myös hengellisiä musiikkiesityksiä sekä hartauspuhe.

Poisnukkunutta voi muistella puheenvuorossaan joku omaisista, sukulaisista, ystävistä ja/tai työtovereista. Siunaava pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen aina kun siihen on mahdollisuus. 


Valokuvaus
Jotta herkkä ja ainutlaatuinen siunaustilaisuus ei häiriinny, on hyvä sopia etukäteen, kuka hoitaa valokuvaamisen. 


Suruliputus
Hautauspäivänä liputetaan muistotilaisuuden pitopaikassa. Lippu pidetään puolisalossa siunaustilaisuuden päättymiseen saakka, jonka jälkeen liputusta voidaan jatkaa kokosalossa muistotilaisuuden ajan. 
Muistotilaisuuden laittaja huolehtii liputuksesta.


Seurakuntatalon käyttämisen ohjeistus
Paikallisilla hautaustoimistoilla on avaimet muistotilaisuuden pitopaikkoihin. Mikäli muistotilaisuuden laittavat omaiset itse tai jokin muu pitopalvelu, tulee avain hakea kirkkoherranvirastosta perjantaina klo 13 mennessä. Avain palautetaan maanantaina kirkkoherranvirastoon. 

Ennen muistotilaisuuden laittamista on mahdollista käydä etukäteen tutustumassa tiloihin ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 
Tilojen käytössä pyydämme ottamaan huomioon seuraavat asiat: 
- Keittiössä toimivalla vastuuhenkilöllä tulee olla hygieniapassi. 

- Tiloissa on esillä omavalvontasuunnitelma, johon tiloja käyttävän tulee tutustua ja toimia ohjeiden mukaisesti. 

- Mikäli tilanvuokraaja käyttää keittiössä pitopalvelua, tulee tilaisuuden laittajalla olla Y –tunnus. 

- Tilaisuuden jälkeen tilat järjestetään samaan kuntoon kuin ne olivat ennen tilaisuutta: 
* siivouskaapissa työvälineitä, 
* astiat tulee tiskata ja keittiö siivota ohjeiden mukaisesti, 
* pöydät ja tuolit tulee laittaa paikoilleen
* salista, eteis- ja WC –tiloista tulee viedä roskat pois ja tilat siivota, 
* liinat tulee poistaa pöydiltä ja laittaa pesulaan vietäviksi 

- Keittiössä olevaan tilastointikaavakkeeseen merkitään väkimäärä sekä tieto, onko kyseessä kahvi- vai ruokatilaisuus sekä vastuuhenkilön yhteystiedot. 

- Mikäli astioita tai koneita särkyy, merkitään tieto erilliseen vihkoon tai tilastointilomakkeen taakse. 

- Lähtiessä tarkistetaan vielä, että valot on sammutettu ja ovet tulevat lukkoon ja että tulipalonvaaraa ei ole. 

- Jäännösruokia varten on hyvä varata omat astiat mukaan. Seurakunnan astioita ei saa viedä pois ko. tiloista. 

- Parasniemen pappilan osalta on erityisesti huomioitava, ettei ko. tilojen huonekaluja saa siirtää. 


Maksut
Kiinteistöjen tilavuokrat 
Hautapaikkamaksut 


Laskutus
Seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautaukseen liittyvien maksujen ja seurakuntatalojen vuokrien laskutukset. Taloustoimisto pitää myös kirjanpitoa hautapaikoista. 

Yhteystiedot: 
Tornion seurakunnan taloustoimisto 
Kirkkokatu 13 95400 TORNIO 
Puh. 040 841 3313