Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeuksia liittyen hänen omien henkilötietojensa käsittelyyn. Näiden oikeuksien soveltamiseen vaikuttaa henkilötietojen käsittelyperuste.  Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät alla olevista linkeistä ja oikeudet on avattu myös tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15) 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)