Kasteen edellytykset

Uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Lapsi voidaan kastaa evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista (huoltajista) on sen jäsen. 

Kirkon järjestyksen mukaan kirkon jäsenten tulee sopia lapsensa kastamisesta ilman tarpeetonta viivytystä. Kaste toimitetaan normaalisti kolmen kuukauden kuluessa syntymästä, sillä silloin on lapsen nimet ja äidinkieli rekisteröitävä väestötietojärjestelmään. 

Kummit
Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, jotka ovat evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Heidän lisäkseen voi kummina olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy meidän kirkkomme toimittaman kasteen. 
Kastetoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi kummia tai muuta todistajaa. 

Hätäkaste
Hätäkasteen voi toimittaa kuka tahansa kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa. Lapsi kastetaan vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hätäkaste vahvistetaan myöhemmin. 

Lapsen nimet

Etu- ja sukunimiasioista löydät ajankohtaista tietoa: Digi- ja väestötietoviraston sivuilta