Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisessa omaiset ja lähimmäiset saattavat vainajan hänen viimeiselle matkalleen Jumalan sanaan ja rukouksiin turvaten.

Siunaustilaisuuden järjestäminen
Kun läheinen ihminen kuolee, omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon (tai sen seurakunnan, jossa siunaustilaisuus toimitetaan), jossa sovitaan:

- siunausaika ja -paikka 
- siunauksen toimittava pappi ja kanttori 
- muistotilaisuuden pitopaikka 
- sanomakellot 
- kiitoksen tekeminen 
- hautapaikka tai tarvittaessa haudankaivajan tapaaminen 

Myös hautaustoimistot hoitavat korvausta vastaan edellä mainitut varaukset ja järjestelyt omaisten toiveiden mukaisesti. Hautaustoimiston kanssa asioidaan arkun hankintaan, vainajan pukemiseen ja kuljetuksiin sekä tarvittaessa myös muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvissä asioissa. 

Siunausaika ja -paikka
Siunaukset tapahtuvat pääsääntöisesti viikon arkipäivinä. Yleensä siunaus toimitetaaan kirkossa, mutta myös suoraan haudalla se on mahdollista etenkin kesäaikana. 

Siunauksen toimittava pappi ja kanttori
Siunaustilaisuuteen varataan toimitusvuorossa oleva pappi ja kanttori. Mikäli omaiset haluavat pyytää siunaavan papin toisesta seurakunnasta, he vastaavat itse mahdollisista kustannuksista. 

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin sopiakseen tapaamisen. Hänen kanssa omaiset käyvät läpi siunaustoimitusta ja virsitoivomuksia sekä keskustelevat muistakin kuolemantapaukseen liittyvistä asioista. 

Muistotilaisuuden pitopaikka
Muistotilaisuutta varten on mahdollisuus vuokrata tiloja kirkkoherranviraston kautta: 
- Antinsaaren leirikeskus 
- Arpelan seurakuntakoti 
- Karungin seurakuntatalo 
- Parasniemen seurakuntatalo 
- Parasniemen pappilan juhlahuoneisto 
- Suensaaren seurakuntatalon yläsali 
- Suensaaren seurakuntatalon olo- ja alasali 

ANTINSAAREN LEIRIKESKUS 
leirikeskus sijaitsee kauniissa maalaismiljöössä  Alaraumolla, kaupungin keskustasta n. 7 km Kemin suuntaan. Päärakennukseen voi laittaa muistotilaisuuden n. 80 hengelle. 

ARPELAN SEURAKUNTAKOTI 
sijaitsee Arpelan keskustassa, noin 25 km Tornion keskustasta Paakkolaan päin. Seurakuntakodilla voi laittaa muistotilaisuuden noin 200 hengelle. 

KARUNGIN SEURAKUNTAKOTI 
sijaitseen Karungin kirkon läheisyydessä, Tornion keskustasta n. 25 km pohjoiseen päin. Karungin seurakuntatalon sali on  mitoitettu n. 200 hengelle. 

PARASNIEMEN SEURAKUNTATALO 
on Alatornion kirkon läheisyydessä. Etäisyys kaupungin keskustasta n. 5 km. Seurakuntasaliin on mahdollista laittaa muistotilaisuus 220 hengelle. 

PARASNIEMEN PAPPILAN JUHLAHUONEISTO 
sijaitsee Alatornion kirkon ja seurakuntatalon läheisyydessä - Parasniemen kärjessä. Juhlahuoneistoon sopii noin 60 henkeä. 

SUENSAAREN SEURAKUNTATALO 
on Tornion kirkkoa vastapäätä. Seurakuntatalon yläsali on mitoitetu 150 hengelle ja alakerrassa (sisäänkäynti Porthaninkadun puolelta) oleva tila n. 30 hengelle. 

Sanomakellot
Sanomakellot on perinteinen tapa ilmoittaa seurakunnan jäsenen kuolintapauksesta. Omaisten kanssa sovitaan sanomakellojen soiton ajankohdasta, jotta he halutessaan voivat tulla kuuntelemaan. 

Kiitoksen tekeminen
Perinteisiin tapoihin kuuluu myös kiitoksen tekeminen eli jumalanpalveluksessa luetaan kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja iät sekä rukoillaan omaisten puolesta. 

Pääsääntöisesti kiitos tehdään hautauksen jälkeisenä sunnuntaina - omaisten kanssa sovittuna ajankohtana. 

Haudattujen nimet julkaistaan viikottain Lapin Kansassa ja Lounais-Lapissa. Mikäli omaiset eivät halua vainajan nimeä julkaistavan lehdissä, pyydämme ilmoittamaan siitä kirkkoherranvirastoon. 

Hautauslupa
Hautaus voidaan toimittaa, kun lääkäri on kirjoittanut hautausluvan. Hautauslupa postitetaan sairaalasta kirkkoherranvirastoon tai annetaan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai hautaustoimistolle. Lupa toimitetaan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, missä hautaus tapahtuu. 

Hautauslupa ei sisällä tietoa kuolinsyytä. Lähiomainen saa tiedon kuolinsyystä hautausluvan antaneelta lääkäriltä. 

Hautausjärjestelyihin voidaan ryhtyä jo ennen kuolintodistuksen saamista. 

Mikäli vainaja on ollut kuollessaan kirjoilla esim. Ruotsissa, tarvitaan sieltä lääkärin antama kuolintodistus sekä hautauslupa Skattemyndighet:ista. Nämä asiapaperit sekä tieto hautauksen ajankohdasta toimitetaan Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselle Ouluun, joka antaa luvan hautaamiseen.

Arkku, jonka päällä ja ympärillä kukkalaitteita.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Hannu Jukola