Kirkollinen vihkiminen

Morsiuskimppu kirkon portailla, hääparin jalat taustalla

Kuva: Kirkon kuvapankki/ Tinca Björke

Kumpikin vihittävistä on rippikoulun käyneitä kirkkomme jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt kirkkomme jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan, jolloin rippikoulua ei edellytetä muuhun kristilliseen uskontokuntaan kuuluvalta. 

Henkilön, joka ei kuulu Suomen ev.-lut. kirkkoon, on esitettävä todistus muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan kuulumisestaan avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. 

Ainakin toisen kihlakumppaneista on kuuluttava joko Suomessa tai muussa maassa toimivaan ev.-lut. kirkkoon. 

MUITA KRISTILLISIÄ KIRKKOKUNTIA 
Ortodoksisen kirkkokunnan lisäksi muita uskontokuntia, joiden jäseniä voidaan vihkiä kirkollisesti: 
- Finlands Sv. Adventkyrka 
- Finlands sv. Baptistsamfund 
- Finlands Sv. Metodistkyrka 
- Katolinen Kirkko Suomessa 
- Kristillisten Tekojen Kirkko 
- Luterilainen Sanan Yhdyskunta 
- Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 
- Suomen Adventtikirkko 
- Suomen Anglikaaninen kirkko 
- Suomen baptistiyhdyskunta 
- Suomen Piispallinen Metodistikirkko 
- Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko 
- Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko 
- Suomen vapaa ev.lut. seurakuntaliitto 
- Suomen Vapaakirkko 
- Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa 

Myös helluntaiherätys kuuluu tähän ryhmään, edellyttäen, että a.o. helluntaiherätyksen srk voi antaa tarvittavan todistuksen vihittävästä jäsenestä. 

Ulkomaisia kristillisiä kirkkoja ovat mm. protestanttiset kirkot (esim. anglikaaninen kirkko, reformoidut kirkot), katolinen kirkko ja ortodoksiset kirkot.