Tornion seurakunnan virallinen ilmoitustaulu


Tornion seurakunnan päätösten nähtävilläolo siirtyy 1.7.2023 alkaen verkkosivuille.

Kirkkolain (KL 10:23) mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kirkkoneuvoston kokouksen 30.8.2023 pöytäkirja (pdf)

Kirkkovaltuuston kokouksen 2.8.2023 pöytäkirja (pdf)

Kirkkoneuvoston kokouksen 2.8.2023 pöytäkirja (pdf)

Kirkkovaltuuston kokouskuulutus 2.8.2023 (pdf)

Kirkkovaltuuston kokouksen 2.8.2023 esityslista (pdf)

Kirkkoneuvoston kokouksen 17.07.2023 pöytäkirja (pdf)

 

 

Vanhemmat pöytäkirjat löydät otsakkeesta Päätöksenteko.