Tornion seurakunnan virallinen ilmoitustaulu


Tornion seurakunnan päätösten nähtävilläolo on siirtynyt 1.7.2023 alkaen verkkosivuille.

Kirkkolain (KL 10:23) mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Nähtävilläolon päätyttyä päätökset poistetaan tältä ilmoitustaululta.
 

Kirkkoneuvoston 11.6.2024 kokouksen pöytäkirja (pdf) nähtävillä 18.6.-17.7.2024
- Liite § 92
- Liite § 92 A3
- Liite § 93
- Liite § 96
- Liite § 100


 

Viranhaltijapäätökset

  • ---


Pöytäkirjat luettavissa otsakkeesta Päätöksenteko