Hautauksesta johtuvat maksut 1.1.2020

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt hautapaikkamaksut.

HAUTAPAIKKAMAKSUT

  Vainajan hautapaikka 1. varauspaikka puoliso 2. hautapaikka 3. hautapaikka Hautapaikka muistolehdossa Uurnapaikka
Paikkakuntalainen 110 € 110 € 154 € 209 € 66 e 55 €
Ulkopaikkakuntalainen 550 € 550 € 880 € 880 € 110 € 275 €
Rintamatunnuksen omaavat ilmainen kaikille        
Paikkakuntalainen, joka vasta poismuuttanut 154 € 154 €        

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT PALKKIALUEELLA
Parasniemen hautausmaalla O, P ja Q osastot
(Palkkialueen hautamuistomerkkeihin ei tarvita erillistä pohjakiveä)

  Vainajan hautapaikka 1. varauspaikka puoliso 2. hautapaikka 3. hautapaikka Uurnapaikka
Paikkakuntalainen 165 € 165 € 209 € 264 € 110 €
Ulkopaikkakuntalainen 605 € 605 € 935 € 979 € 330 €
Rintamatunnuksen omaavat ilmainen kaikille      
Paikkakuntalainen, joka vasta poismuuttanut 209 € 209 €      

 

- Toisen (2.) ja kolmannen (3.) hautapaikan varaus tulee kysymykseen erittäin painavista syistä, esim. samassa taloudessa asuvien huollettavien vammaisten lasten osalta. 
- Lisähautapaikat 2 ja 3 on anottava kirkkoneuvostolta. 
- Syvähautapaikka käsittää kaksi sijaa. 
- Rintamatunnuksen omaavat saavat haudan avauksen ja peittämisen ilmaiseksi. 
- Paikkakunnalta vasta poismuuttaneet koskee henkilöitä, jotka ovat asuneet vähintään 95 % elinajasta Torniossa. Omaiset toimittavat asumisesta todistuksen Taloustoimistoon. 


HAUTAOIKEUDEN PIDENNYSMAKSU HAUTAUKSEN YHTEYDESSÄ 
Lue lisää 

HAUDAN AVAUS- JA PEITTOMAKSUT

  Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
Normaalin kokoinen hauta 220 € 231 €
Uurna / lapsi 55 € 55 €
Rintamatunnuksen omaavat ilmainen ilmainen

 

HAUDAN NURMETTAMISMAKSUT

Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
55 € 55 €

 

VAINAJAN SÄILYTYSMAKSUT

Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
ilmainen 58,30 koko säilytysaika

 

HAUTAMUISTOMERKKIEN JA KIVILAATTOJEN SIIRTOMAKSUT

  Syvyys Korkeus Pituus Muistomerkki Jalusta
Korkeintaan 15 cm 60 cm 80 cm 52,50 € 31,50 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 120 cm 94,50 € 52,50 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 140 cm 115,50 € 63 €
Yli 20 cm 60 cm 140 cm 157,50 € 105 €
Reikäjalusta pieni 60 cm   100 cm   84 €
Reikäjalusta iso, yli     >100 cm   136,50 €
Reunakivet       99,75 €/kpl  
Kansilevyt       420 €/kpl  

 

- Kirkkoneuvosto on 31.10.2007 § 192 päättänyt, että uusien reunakivien asentamisesta luovutaan kaikkien hautausmaiden osalta.