Hautaoikeuden pidennysmaksu hautauksen yhteydessä

Kirkkolain 17 luku 2 § edellyttää, että hautauksen yhteydessä peritään hautaoikeuden pidennysmaksua kaikista hautasijoista haudan koskemattomuusajan verran. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 

Hautaoikeuden pidennysmaksua on alettu perimään hautauslaskun yhteydessä vuodesta 2008 alkaen. Esimerkiksi näin: Haudassa on kaksi sijaa. Tämänhetkinen (v. 2022) hinta yhdelle hautasijalle on 113 euroa. Hautaan on haudattu ensimmäinen vainaja vuonna 2010. Hautaoikeus on annettu 25 vuodeksi, joten  hautaoikeus  päättyy vuonna 2035. Samaan hautaan haudataan toinen  vainaja vuonna 2018 ja tämän haudan hallinta-aika päättyy vuonna 2043.  Molempien hautojen hallinta-aika täytyy päättyä samanaikaisesti, joten vuonna 2010 haudatun haudan hallinta-aikaa täytyy jatkaa vuoteen 2043.  Hallinta-ajan pidennys lasketaan seuraavalla tavalla: (113 € + 113 €):25 vuotta x 8 vuotta= 72,32 euroa 

Pidennysmaksu määräytyy hautasijojen lukumäärän, hautatyypin (normaali arkkuhauta, arkkuhauta palkkialueella, uurnahauta) ja  tarvittavan pidennysajan sekä voimassa olevan hautasijahinnaston mukaisesti. 
Myös rintamatunnuksen omaavan veteraanin ja lotan hautaoikeuden pidennysmaksu peritään hallinta-ajan umpeuduttua, vaikka itse hautapaikka on ollut ilmainen. 

- Vuoteen 1956 saakka on hauta annettu ainaisena. 
- Vuodesta 1957-1980 on annettu 50 vuoden määräaikaishautoja. 
- Vuodesta 1981 eteenpäin on annettu 25 vuoden määräaikaishautoja. 

 

Lisätietoja saat kirkkoherranvirastosta p. 040 556 8676