Seurakunnan ympäristöohjelma

Tornion seurakunnan ensimmäinen ympäristöohjelma oli vuosille 2012-2015.  Kirkkohallitus myönsi v. 2012 Tornion seurakunnalle ympäristödiplomin.

Tavoitteena on nyt uusia ympäristöohjelma vuosille 2020-2024 sekä hankkia ympäristödiplomi kuluvan vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.11.2020 hyväksynyt ohjelman ja auditointi on suoritettu. Asia etenee seuraavaksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen käsittelyyn.

Ympäristöasiat ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa, sekä mahdollisuus toteuttaa Jumalan tahtoa ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. Ympäristötoimikuntamme tehtävänä jatkossa on päivittää ympäristöohjelmaa, seurata tavoitteiden toteutumista ja edistää ympäristöasioiden huomioimista seurakunnan kaikessa toiminnassa.

 

     

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi perustetiin vuonna 2001. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa neljä vuotta. 
 

 

Tornion seurakunnan:

Ympäristöohjelma 2020 - 2024 (pdf)

Ympäristöohjelma 2012 - 2015 (pdf)

Eko ABC (pdf)