Tornion seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2025

 
Tehtävä: 
Tornion seurakunta toteuttaa paikallistasolla kaste- ja lähetyskäskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä sekä opastaa ihmi-siä suuntaamaan elämänsä niiden mukaan. 
 
Arvot: 
Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. 
Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. 
Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. 
 
Tornion seurakunta vuonna 2025: 
Tornion seurakunta yhtyy Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kohtaamisen kirkko -strategian suuntaviivoihin. 
Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kotiseurakuntaan merkittävänä. 
Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. 
 
Nostamme sanoman esiin 
Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi. 
Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. 
Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. 
 
Kohtaaminen koskettaa 
Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä 
todellisuuden. 
Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. 
Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. 
Seurakunta viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä. 
 
Rakastamme lähimmäistä 
Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi seurakunnassamme, muualla Suomessa ja 
ulkomailla. 
Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat. 
Rakennamme tuleville sukupolville parempaa kotiseutua. 
Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme. 
 
Arvostamme jäsenyyttä 
Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa. 
Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä 
käyttöön. 
Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. 
Luottamus seurakuntaan säilyy. Seurakuntaan liittyvien määrä nousee.