Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 11.11.2021 pidetyn kokouksen päätöksiä

23.11.2021 11.48

.

1.    Päätettiin jatkaa 2 tontinvuokrasopimusta (Rantakallio ja Suomalainen). Asiat etenevät Oulun tuomiokapitulin päätettäväksi.

2.    Hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvioraami: Yleishallintoon 653.173 euroa, seurakunnalliseen toimintaan 2.110.038 euroa, hautaustoimeen 415.965 euroa ja kiinteistötoimeen 664.879 euroa.

3.    Merkittiin tiedoksi; 
-    määräalojen myynti (Ponkala, Alakuijala ja Kulmuni)
-    Kirkkohallitus vahvistanut tontinmyynnin K & I Säily Oy:lle. Asia rauennut.
-    piispan visitaation ohjelma 19.-21.11.2021
-    Juhani Holman messukoulutus 4.-5.2.2022 Torniossa
 

 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan.