Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouksen 27.5.2021 päätöksiä

7.6.2021 15.55

  1. Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
     
  2. Päätettiin myydä Junnilan pellot Välilahti nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 851-418-28-24) saatujen tarjousten perusteella seuraavasti: 

Palsta nro 1, jonka pinta-ala on 1,73 ha, myydään Aleksi Ponkalalle hintaan 7.260 euroa. 
Palsta nro 2, jonka pinta-ala on 1,35 ha, myydään Ville Alakuijalalle hintaan 6.000 euroa. 
Palsta nro 3, jonka pinta-ala on 2,8 ha, myydään Aulis Kulmunille hintaan 11.300 euroa. 
Myynnistä saadut varat lisätään Junnilan testamenttirahastoon. 
Asia esitetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

     3. Päätettiin myydä K & I Säily Oy:lle 1.092 m² suuruinen määräala Karungissa sijaitsevasta
         korttelista 59 tontti nro 4 (os. Fransinkuja 1) hintaan 13,74 €/m². 
         Asia esitetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

     4. Vahvistettiin vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,5 %. 

     5. Hyväksyttiin 7 200,- euron lisätalousarvion Parasniemen hautausmaakiinteistön kosteikon ja salaojavesipumppaamon rakentamista varten. 

 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan