Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 20.4.2021 päätöksiä

26.4.2021 11.05

 1. Kirkkoneuvosto päätti, että Tornion seurakunta lähtee kiinteistöstrategiamallin pilotointi ryhmään mukaan. 
   
 2. Tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 päätettiin esittää kirkkovaltuustolle 1,5 %. 
   
 3. Päätettiin perustaa palkkausryhmä, jonka tehtävänä on kehittää, tukea ja seurata palkkausjärjes-telmän paikallista toimivuutta sekä pyrkiä ratkaisemaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä kysy-myksiä. Palkkausryhmään kuuluvat palkka-asiamies, kirkkoherra ja pääsopijajärjestöjen luotta-musmiehet.  
   
 4. Hyväksyttiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021 – 2023. 
   
 5. Hyväksyttiin työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2021 – 2023. 
   
 6. Hallinnon uudistuksessa 1. kappalaisen tehtävänkuvaan lisättiin hallinnollisia tehtäviä mm. kirkkoherran lomien ja vapaapäivien sijaistaminen. Päätös tehtiin tuolloin määräaikaisena. Kirkkoneuvosto päätti nyt, että tehtävänkuva on pysyväisluonteinen eli voimassa toistaiseksi. 
   
 7. Piispantarkastusta varten tulee laatia tuomiokapitulin ohjeistuksen mukainen tilannekuva Tornion seurakunnasta. Tätä tarkoitusta varten nimettiin 3 eri valmistelevaa työryhmää. Työryhmät kokoontuvat toukokuun alkupuolella ja tilannekuvan täytyy olla valmis syyskuun alkuun mennessä. Työryhmiin valittiin seuraavat henkilöt: 

  Jäsenyys ja talous sekä kiinteistöt: Raija Lummi, Riitta Kasala, Reijo Naalisvaara, Soile Martikainen, Mirja-Liisa Lindström, Petri Buska 

  Henkilöstö: Nona Lehtinen, Sasa Lehtinen, Marika Rahkonen, Anne Mommo, Mirja-Liisa Lindström, Soile Martikainen, Minna Keinänen, Outi Juntti, Helena Puontila 

  Toiminta: Katja Konttajärvi, Marika Rahkonen, Aila Ylinärä, Johanna Kallio, Erkki Hurtig, Mervi Mustonen, Sointu Mikkola, Elsa Vaaraniemi-Huikari, Mirja-Liisa Lindström 
  ​​​​​​​

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan