Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 16.12.2020 päätöksiä

23.12.2020 07.16

1.    Hyväksyttiin uusi vuokrasopimuspohja Leton kesämökkitonttien vuokrasopimusten laatimiseksi.

2.    Hyväksyttiin Matti Mäkivuotin anomus lisämaan liittämiseksi Letolla sijaitsevaan kesämökkitonttiin. Asia etenee valtuuston kautta kapitulin vahvistettavaksi.

3.    Päätettiin vuokrata 34,82 hehtaaria metsämaata Partiometsä nimisestä tilasta metsästyskäyttöön Vojakkalan Erä ry:lle 5 vuodeksi. Vuokraushinnaksi päätettiin 0,94 €/ha, joka laskutetaan kertalaskutuksena vuoden 2021 alussa. Maksuaikaa 6 kk.

4.    Hyväksyttiin suorituslisät vuodelle 2021.

5.    Hyväksyttiin tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Hellevaara Saija-Leena ja Marko. Asia etenee valtuuston kautta kapitulin vahvistettavaksi.

6.    Hyväksyttiin tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Huhtalo Tuomo. Asia etenee valtuuston kautta kapitulin vahvistettavaksi.

7.    Kirkkoneuvosto päätti kutsua seurakuntapastorin virkaan kiinnostuksensa ilmaisseista haastatteluun Jane Fagerströmin, Tiina-Susanna Hirvosen, Petri Kasarin, Marja Pyynyn ja Oscar Toivasen. Samalla perustettiin työryhmä suorittamaan haastattelut ja tekemään esityksen kirkkoneuvostolle. Työryhmään nimettiin Mirja-Liisa Lindström, Helena Puontila, Tuuli Kapraali, Erkki Hurtig ja Marja-Liisa Husa.

8.    Tarkastettiin kirkkovaltuuston päätökset ja todettiin, että päätökset voida panna täytäntöön.

9.    Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma vuodelle 2021.

10.    Todettiin Anitta Koiviston ero luottamustehtävistä. Hänen tilalleen ”Elävä seurakunta”-vaaliliitosta nousee Markku Salmi. Asia etenee kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

11.    Tehtiin esitykset kirkkovaltuustolle seuraavista henkilövalinnoista:

-    Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2021
-    Suhteellisten vaalien lautakunnan nimeäminen vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkoneuvoston jäsenten (7) valinta vuosiksi 2021 – 2022
-    Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten (7) valinta vuosiksi 2021 – 2022

12.    Päätettiin, että diakonian virka lakkautetaan ja perustetaan tilalle yhdistelmävirka, jonka tehtäviin kuuluvat vammaistyö ja lähetyssihteerin tehtävät. Prosentuaaliseksi jaoksi hyväksyttiin 60 % vammaistyötä ja 40 % lähetyssihteerin tehtäviä tai mahdollisesti 50 % vammaistyötä ja 50 % lähetyssihteerin tehtäviä.
Perustelut:
-    virassa yhdistyisi sisälähetystyö, jossa otetaan huomioon myös eri vammaisryhmät
-    kansainvälisen vammaistyön vertaisryhmät
-    lähetystyön tekeminen tunnetuksi seurakunnan ikäkausien parissa
-    työntekijä kuuluisi selkeästi Tornion seurakunnan työyhteisöön, jolloin toiminta eri työalo-jen välillä on sujuvaa
-    viran toimenkuvien yhdistäminen toisi taloudellista säästöä vallitsevan taloustilanteen huomioiden

Viran lakkauttaminen ja uuden yhdistelmäviran perustaminen esitetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

13.    Kirkkoneuvosto päätti muuttaa koronasta johtuen vuoden 2020 lähetystyön varainhankinnan keräystuottojen tilityksen lähetyssihteeri Arja Heikkisen esityksen mukaiseksi eli kaikkia varoja ei tilitetä prosenttiperusteisesti voimassa olevien lähetyssopimusten kesken, vaan osa tilitetään Kauneimmat Joululaulut keräykselle ja loput prosenttiperusteisesti.

14.    Tiedoksiantoasiat:

-    Kirkkoherran viranhaltijapäätökset nrot 16 – 18
-    Diakoniatyölle saadun valtionavustuksen käyttösuunnitelma
-    Ympäristöohjelman auditointiraportti 26.-27.11.2020
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan