Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Talouspäälliköksi on valittu Tuire Öfverberg

Tornion seurakunnan talouspäällikön virkaan haku päättyi 19.1.2024. Hakijoita oli määräaikaan mennessä 16. Kaksi henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä, joista yksi henkilö veti hakemuksensa pois.

Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto on kokousten 20.2.2024 ja 29.2.2024 päätöksillä valinnut Tuire Öfverbergin Tornion seurakunnan talouspäällikön virkaan.

 

Pöytäkirjat ovat luettavissa kohdassa Päätöksenteko

14.3.2024 09.16