Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Seurakuntapastori virka avoinna - Tule meille papiksi!

Seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluvat:
- Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoito
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601 (vähintään 3 062,09 €). Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja rikosrekisteriote (KiVhL 2:12). Virantäytössä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Työhön ilmoittaudutaan KirkkoRekryn sähköisellä lomakkeella 11.3.2024 klo 15 mennessä. Virkaan kiinnostuksensa voivat ilmaista myös teologian maisterit (seuraava pappisvihkimys 26.5.). 

Tarkemmat tiedot löydät KirkkoRekrystä

29.2.2024 14.00