Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Äänioikeutettujen luettelo nähtävänä 2.9. ja 5.9.

25.8.2022 12.06

.

Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 oman seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
 
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon.

 

Virallinen kuulutus luettavissa: https://www.tornionseurakunta.fi/paatoksenteko/seurakuntavaalit-2022/kuulutus-aanioikeutettujen-luettelosta