Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 19.4.2022 päätöksiä

25.4.2022 13.10

1.    Kirkkoneuvosto hyväksyi Rakennustoimisto Länsiraja Oy:n tarjous hintaan 45.756 euroa (sis. alv.) suorittamaan Suensaaren srk-talon yläsalin akustoinnin.

2.    Palkataan kokoaikainen emäntä/toimitilahuoltaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuh-teeseen, jonka työtehtävien painopistealue on emännän tehtävissä.

3.    Hyväksyttiin uudet toimituspalkkiot, jotka astuvat voimaan 1.6. Asia etenee kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

4.    Päätettiin jatkaa Nestori Heikan ja Outi Tiihosen tontin vuokra-aikaa. Asia etenee kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

5.    Oikaisuvaatimusta, joka koski tilahuoltajan valintaa, ei otettu käsittelyyn, koska päätös on ovat luonteeltaan yksityisoikeudellinen työsopimuslain soveltamiseen liittyviä päätös.

6.    Valmiuspäälliköksi nimettiin Katja Konttajärvi. Tieto päivitetään valmiussuunnitelmaan.

7.    Päätettiin avustaa Tornion A-Kilta Oy:n toimintaa 300 eurolla.

8.    Suvi Ylimartimon koulutusmuutos hyväksyttiin anotulla tavalla.

9.    Päätettiin palkata Olivia Mäki hoitamaan määräaikaista vs. nuoriso-ohjaajan tointa ajalle 1.5. – 31.8.2022.

10.    Päätettiin avustaa Outi Juntin osallistumista ”Todistajana ja julistana” nimiselle kurssille 650 eurolla.

11.    Hyväksyttiin kirkkoherranviranhaltijapäätös nro 4 ja talouspäällikön päätös nro 1. 

12.    Hyväksyttiin kirkkoherran raportti koskien 10 000 euron määrärahan käyttöä vuonna 2021.

13.    Sueraava valtuusto pidetään 12.05.2022 klo 18.00 Karungin srk-talolla.

14.    Alatornion kirkon portaiden jälkikorjaus lähdetään viemään lakimiehen kautta eteenpäin, koska kirjelmät ja yhteiset palaverit eivät ole tuottaneet toivottua tulosta Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n kanssa.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan