Jokapäiväinen leipä

18.4.2024, Mauri Laakso

kuvituskuva Raamattu ja risti kukkien kera

Isä Meidän -rukouksen neljäs pyyntö ”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme” tuo tämän rukouksen keskelle elämämme arkea, jota päivittäin saamme elää.

Se muistuttaa meitä siitä, miten kaikki elämässämme on Jumalan suomaa lahjaa, joka tulee ottaa kiitollisuudella vastaan.

Tavallinen arki voi joskus tuntua tylsältä, kun siinä ei tapahdu mitään erikoista, mutta on hyvä opetella elämään arkea ja arjessa. Se luo omalla tavallaan elämään säännönmukaisuutta ja turvaa.

Jokapäiväiseen leipään kuuluu Lutherin Vähän Katekismuksen selityksen mukaan paljon muutakin kuin ruoka ja juoma, jota tarvitsemme ravinnoksi.

Sen mukaan juuri monet arkisen elämän asiat kuuluvat jokapäiväiseen leipään, jota tarvitsemme ja jota ilman emme voisi elää. Se kaikki on näin Jumalan suomaa ja ylläpitämää lahjaa, jota ei saisi pitää itsestään selvyytenä.

Katekismuksen mukaan Jumala antaa tämän kaiken meille pyytämättäkin, mutta rukouksen pyyntö muistuttaa Hänen hyvyydestään ja kutsuu kiitollisuuteen Hänen lahjoistaan.

Kristinoppi eli vuoden 2000 Katekismus muistuttaa siitä, miten kaikilla ihmisillä ei ole asiat näin hyvin ja miten heitä tulisi auttaa ahdingoissa ja avun tarpeessa. Näin se kutsuu meitä jakamaan omastamme ja siten auttamaan lähimmäisiämme.

Jokapäiväinen leipä on siis jotain konkreettista ja arkeen kuuluvaa, jota saamme näin rukouksessa pyytää samalla muistaen sitä Raamatun opetusta, jonka mukaan ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee.

Näin Jumalan pyhä sana on kristityn elämässä se ravinto, jota tarvitsemme ja sen tärkein anti on itse Vapahtajamme Jeesus, Hän joka on tullut alas taivaasta meille elämän leiväksi, kuten Hän itse on sanonut.