Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 14.12.2021 pidetyn kokouksen päätöksiä

21.12.2021 08.25

.

 1. Päätettiin hankkia suoraostona kiinteistötraktori Yanmar YT 235 (sisältää etukuormainen ja yleiskauhan) hintaan 29.050 euroa. Hankinta tehdään vuodelta 2021 käyttämättä jääneillä määrärahoilla. 
   
 2. Hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat. 
   
 3. Hyväksyttiin taloussääntöön muutos, että käyttötalouden nettomääräinen sitovuustaso (ulkoinen toimintakate) pysyy ennallaan mutta investointien sitovuustasoa muutetaan siten, että investointien kokonaismäärä on valtuustoon nähden sitova. 
  Valtuusto määrittelee vuosittain investointikohteet mutta kirkkoneuvostolla on toimivalta siirtää investointimäärärahaa olemassa olevien investointihankkeiden kesken, mikäli toisen kohteen investointi ei toteudu tai määrärahaa on jäänyt jäljelle toisesta hankkeesta.  Muutos tehdään Tornion seurakunnan taloussääntöön 2 lukuun § 3. 
   
 4. Hyväksyttiin Reijo ja Hilkka Hiltulan tontin ostotarjous. 
  Tontti myydään Reijo ja Hilkka Hiltulalle hintaan 21.206,40 euroa. Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista ja mahdollisista määräalan lohkomiskustannuksista. Kauppa esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
   
 5. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin Kari Junturan eroilmoitus Tornion srk:n luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen tilalleen valtuustoon on noussut Elävä seurakunta-listalta Marja Ylitalo.  Kirkkovaltuusto nimesi valtuutettu Arja Karhun Alex Ylinärän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon vuodeksi 2022. 
   
 6. Tiedotusasiana todetiin, että 18.12.2021 astuu voimaan 20 hlön kokoontumisrajoitukset. Rajan voi ylittää koronapassilla. 

 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan