Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 30.11.2021 pidetyn kokouksen päätöksiä

7.12.2021 14.04

.

1.    Kirkkoneuvosto päätti, että ensi vuoden talousarvioon suunniteltu kiinteistötraktori hankitaan jo tämän vuoden puolella suoraostona hintaan 29.050,- euroa, koska investoinneista on säästynyt rahaa. Asia etenee kirkkovaltuustoon.

2.    Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto lisäsi vuodelle 2022 40.000,- euron avustusmäärärahan vähävaraisten avustustoimintaan ja muutamia pienempiä tarkennuksia hyväksyttiin.
40.000 euron avustusmääräraha nostaa annettujen avustusten yhteissumman 125.900,-  euroon. Toimintakulut yhteensä 4.327.581,09 euroa. Toimintakate -3.888.940,09 euroa. Vuosikate +34.734,91 euroa. Tilikauden tulos -296.574,09 euroa. Tilikauden ylijäämä 6.815,91 euroa.

3.    Kirkkoneuvosto hyväksyi tontin myynnin Reijo ja Hilkka Hiltulalle hintaan 21.206,40 euroa. Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista ja mahdollisista määräalan lohkomiskustannuksista. Kauppa esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

4.    Parasniemen hautausmaalta päätettiin laittaa hoitamattomia hautoja vuosihaasteeseen. Ilmoitus laitetaan Lapin Kansaan ja Lounais-Lappi lehteen sekä merkki haudoille.

5.    Hyväksyttiin suorituslisät vuodelle 2022.

6.    Kirkkoneuvosto on myöntänyt 5 000 euroa Pfalerin rahastosta käytettäväksi vanhusten virkistystoimintaan. Vuonna 2021 on käytetty yhteensä 1 875,01 euroa.
Virkistystoimintaa ylläpitäväksi tueksi on hankittu Samsung Galaxy tabletteja kolme kappaletta yht. 957,01 euroa. Tabletteja käytetään vanhusten koti- ja laitoskäynneillä hartaus- ja musiikkiohjelmien hyödyntämisessä. Myös vapaaehtoisten käyttävät tablettia koti- ja laitoskäynneillä. Lisäksi on hankittu Päivän Tunnussana kirjoja 140 kpl 918,00 euroa.
Suunnitteilla on tapahtuma, jossa voi kohdata toisia ja saa mielen pirteyttä. Korona on estänyt isompien tilaisuksien järjestämisen, joten suunnitelmat siirtyvät vuodelle 2022. Kirkkoneuvosto merkitsi raportin tiedoksi.

7.    Todettiin, että kirkkovaltuuston 11.11.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi taikka muutoinkaan ole lainvastaisia. Kirkkovaltuuston päätökset voidaan panna täytäntöön.

8.    Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan jäseneksi nimettiin toimistosihteeri Vappu Virta ja hänen varajäsenekseen talouspäällikkö Soile Martikainen. 

9.    Lähetystyön talousarviovarat päätettiin tilittää sopimusten mukaan seuraavasti:
Suomen ev.lut Kansanlähetys, Ilolan perhe        6000 €
Suomen ev.lut Kansanlähetys, Pelttari        5000 €
Suomen ev.lut Kansanlähetys, Saari        6000 €
Suomen Lähetysseura, nimikkokohteet:         
Felm-keskus Jerusalemissa            6000 €
Lubangon orpokoti Angolassa            4000 €
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat         5000 €
Suomen Pipliaseura            2000 €
Muut lähetysjärjestöt, joihin ei ole sopimuksia:
Lähetysyhdistys Kylväjä            2000 €
Evankeliumiyhdistys SLEY            2000 €
Lapin seurakuntien yhteinen kohde:
Murmanskin seurakunnan kirkonrakennusprojekti    2000 €

Varainhankinnoin hankitut varat tilitetään prosenttiperusteisesti voimassa olevien sopimusten kesken. Lopullinen summa varmistuu joulukuun aikana.

Jatkossa talousarviovarat tilitetään jo kevään aikana.

10.    Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma vuodelle 2022.

11.    Merkittiin tiedoksi ja esitettiin edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle Kari Junturan eroilmoitus Tornion seurakunnan luottamustehtävistä ja Marja Ylitalon nousu varsinaiseksi jäseneksi kirkkovaltuustoon.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvostoon henkilökohtaisen varajäsenen Alex Ylinärälle vuodeksi 2022.

12.    Merkittiin tiedoksi:
-    viranhaltijapäätökset
-    Yhteistyösopimus Tornion Perheiden Talo ry:n kanssa
-    Sopimus Oulun aluekeskusrekisteristä
-    Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tiimin muistiot 2021
-    Lähetystiimin muistiot 2021
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan