Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 9.11.2021 pidetyn kokouksen päätöksiä

15.11.2021 11.27

.

1.    Hyväksyttiin talousarvion raamiksi vuodelle 2022 yleishallintoon 653.173 euroa, seurakunnalliseen toimintaan 2.110.038 euroa, hautaustoimeen 415.965 euroa ja kiinteistötoimeen 664.879 euroa. Asia etenee kirkkovaltuustoon.

2.    Käytiin läpi (1. käsittely) vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelmat.
Esitykset hyväksyttiin seuraavin saatesanoin:
Kiinteistötraktori pyritään hankkimaan jo tänä vuonna, koska vuoden 2021 investointeja on jäänyt toteutumatta. Hankinta tuodaan kirkkoneuvostoon 30.11. ja valtuustoon 14.12. 
Alatornion ja Karungin kirkkojen yläpohjan lisäeristäminen tulee selvittää ja toteuttaa mahdollisimman pian. Suunnittelukulut lisätään vuoden 2022 investointeihin.
Lisäksi kiinteistöjen korjauksiin ja investointeihin tehtiin joitakin korjauksia/muutoksia liitteisiin.

Näillä saatesanoilla vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 - 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat päätettiin laittaa jatkovalmisteluun.

3.    Hyväksyttiin KSS Energia Oy:n tarjous sähkön toimittajaksi 1.1.2022 – 31.12.2025. Sopimus tehdään hiilidioksidivapaalla tuotantotavalla tuotetusta sähköstä.

4.    Hyväksyttiin Tornion seurakunnan valmiussuunnitelma. Suunnitelma otetaan käyttöön heti.

5.    Hyväksyttiin Tornion LVI-palvelu Oy:n tarjous hintaan 30.231,20 € (sis. alv 24 %). Aiemmin hyväksytty tarjoaja veti tarjouksensa pois.
Hyväksyttiin investoinnin määrärahan ylitys 7.568,20 euroa ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

6.    Päätettiin tehdä muutos Tornion seurakunnan taloussääntöön: Käyttötalouden nettomääräinen sitovuustaso (ulkoinen toimintakate) pysyy ennallaan, mutta investointien sitovuustasoa muutetaan siten, että investointien kokonaismäärä on valtuustoon nähden sitova. 

Valtuusto määrittelee vuosittain investointikohteet, mutta kirkkoneuvostolla on toimivalta siirtää investointimäärärahaa olemassa olevien investointihankkeiden kesken, mikäli toisen kohteen investointi ei toteudu tai määrärahaa on jäänyt jäljelle toisesta hankkeesta. 
Muutos tehdään Tornion seurakunnan taloussääntöön 2 lukuun § 3. Asia etenee kirkko-valtuustoon.

7.    Karungin Kirkkotie Jokivarrentieltä Karungin kirkolle on todella huonossa kunnossa. Päätettiin, että kiinteistöpäällikkö ottaa tieosuuskuntaan yhteyttä ja kiirehtii tien perusteellista kunnostamista. Seurakunta tekee tänä syksynä akuutin korjauksen, että tie saadaan ajettavaan kuntoon Jokivarrentieltä Karungin kirkolle. 
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan