Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 26.10.2021 kokouksen päätöksiä

1.11.2021 08.00

.

1.    Seurakunnalle on tullut aloite historiallisesti arvokkaiden hautojen hoitamisesta. Kirkkoneuvosto päätti, että haudoilta ei poisteta reunakiviä, eikä myöskään nurmeteta niitä. Hautakivien pinta siistitään ja haudoille lisätään hiekkaa. Laattoja, joihin merkitty haudattujen nimet, syntymäajat ja kuolinajat ei myöskään ainakaan toistaiseksi asenneta.

2.    Merkittiin tiedoksi hautausmaakatselmusten muistiot.

3.    Hyväksyttiin KTK-Tornio Oy:n tarjous hintaan 23.312 € (sis. alv) Parasniemen hautausmaan laajennusosan täyttöhiekan (2.600 m³) toimittamiseksi.

4.    Päätettiin palkata Sari Jaakkonen tuntipalkkaiseksi toimitilahuoltajaksi 31.8.2022 saakka.

5.    Hyväksyttiin yhteistyösopimus Kivirannan Senioritalon kanssa. Yhdistys voi kokoontua ilmaiseksi Karungin seurakuntatalolla kerran kuukaudessa 4 tuntia kerrallaan. Peritään siivouskuluja 60 euroa/kokoontumiskerta.

6.    Hyväksyttiin Tontin vuokrasopimusten jatkaminen (Rantakallio ja Suomalainen). Asiat etenevät kirkkovaltuuston kautta Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

7.    Hyväksyttiin hautamuistomerkkisuunnitelma (Vesa).

8.    Merkittiin tiedoksi tonttikaupan raukeaminen K & I Säily Oy:lle.

9.    Päätettiin hankkia Parasniemen hautausmaalle suoraostona kiinteistötraktori Yanmar YT 235 (sisältää etukuormainen ja yleiskauhan) hintaan 29.050 euroa. Hankinta huomioidaan vuoden 2022 investoinneissa.

10.    Hyväksyttiin hinnankorotukset kesähoitohinnastoon 1.1.2022 alkaen.

11.    Kirkkoneuvosto julisti hautaoikeuden menetetyksi Suensaaren hautausmaalla sijaitsevien vuosihaastehautojen osalta.

12.    Käsiteltiin talousarvioraami vuodelle 2022. Seurakunnallisen toiminnan kulut päätettiin hyväksyä esitetyllä tavalla. Yleishallinnon kuluja tarkistetaan seuraavaan kokoukseen 9.11. mennessä.

13.    Kirkkoneuvosto päätti, että As Oy Lapinvoudin hissiremontin Tornion seurakunnalle kuuluva osuus 3.553,98 € maksetaan kerralla pois.

14.    Parasniemen alueen maiseman siistimiseksi hyväksyttiin Elina Söderströmin laatima maisemasuunnitelma. Mahdollisuuksien mukaan töitä toteutetaan oman henkilöstön voimin yhteistyössä maisema-arkkitehdin kanssa.

15.    Valmiussuunnitelma päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

16.    Tornion seurakunta hankkii 4 vuoden lisenssin hintaan 201+alv €/kk Canonin Therefore ohjelmaan ja ottaa ohjelmiston käyttöön taannehtivasti 1.3.2021 kertymään alkaneen materiaalin osalta. Vanhan materiaalin digitointiin ei lähdetty mukaan tässä vaiheessa. Asiaan palataan tarvittaessa.

17.    Koulutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan hyväksymällä tavalla.

18.    Hyväksyttiin LVI-asennus Juhani Rautio Ky:n tarjous hintaan 25.400 € (sis. alv 24 %) Suensaaren srk-talon lämmönvaihtimien uusimiseksi. Investoinnin määräraha ylittyy 2.737,-. Ylitys käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa.

19.    Keskusteltiin jumalanpalvelusavustajien tehtävistä.

20.    Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin:

-    viranhaltijapäätöksiä (kirkkoherra nro 12 ja talouspäällikkö nrot 17-23)
-    Kirkkohallitus on vahvistanut 2.9.2021 määräalojen myynnit Aleksi Ponkalalle, Ville Alakuijalalle ja Aulis Kulmunille
-    Kirkkohallitus on vahvistanut tontin myynnin K & I Säily Oy:lle
-    Piispantarkastuksen alustava ohjelma päätettiin lähettää valtuutetuille ja henkilöstölle tiedoksi 27.10.
-    4.-5.2.2022 Juhani Holma tulee pitämään messukoulutusta Tornion seurakuntaan.
 

 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan