Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouksen 8.12.2020 päätöksiä

17.12.2020 12.37

1.    Tornion seurakunnan kappalaisen virka päätettiin lakkauttaa 1.3.2021 alkaen ja samalla päätettiin perustaa Tornion seurakuntaan seurakuntapastorin virka 1.3.2021 alkaen. Asiat etenevät Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistet-tavaksi.

2.    Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmat.

3.    Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittelyyn liittyen päätettiin tehdä talousarviomuutos vuodelle 2020 niin, että vuoden 2020 investointikuluksi muodostuu 48.880,00 euroa ja vuoden 2021 investointikuluksi 7.200 euroa.

4.    Lopuksi käytiin keskustelua aiheesta ”Millä kirkko nousuun?”.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan