Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 29.10.2020 päätöksiä

9.11.2020 09.29

1.    Kirkkoneuvosto on hyväksynyt koulutussuunnitelman vuodelle 2021 – hyväksytty koulutussuunnitelma löytyy K-kansiosta.
 

2.    Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion laitettavaksi jatkovalmisteluun seuraavin muutoksin ja saatesanoin:
”Investoinnit:
-    Tornion kirkon remonteista pyydetään 2 tarjousta. Harkitaan sitten, toteutetaanko investoinneista ensin puolet ja
ensi vuonna loput. Määrärahat koko remonttiin.
-    Suensaaren srk-talon akustoinnissa se riski, että epäonnistunut akustointi voi haitata lauluesityksiä. Akustointi päätettiin siirtää ensi vuodelle, kaikki muut päätettiin toteuttaa. 
-    Karungin srk-talon lämmitysjärjestelmän uusiminen päätettiin selvittää.
-    Karungin kirkon investoinnit päätettiin toteuttaa esitetyllä tavalla.
-    Suensaaren hautausmaalle päätettiin hankkia käytetty taukovaunu. Määräraha 6.000,- + alv.
-    Välikadun remontti päätettiin toteuttaa.
-    Parasniemen entinen virastorakennus; päätettiin selvittää, että mikä vikana. Määräraha 4.000,-.
-    Pesämaa, Viitakoski-Korteniva metsätiet hyväksyttiin.
-    Karungin pappilan puisto ja Karungin tonttien raivaus. Otetaan kone, hakkeeksi kelpaava puusto haetaan ilmaiseksi. Määräraha 5.000,-. 
Muilta osin investoinnit päätettiin toteuttaa.
Kirkkoneuvoston 10.000,- määräraha yllättäviin menoihin hyväksyttiin. Kirkkoherra päättää rahan käytöstä. Tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Tavoitteena on päästä raamiin määrätietoisella ja tavoitteellisella taloussuunnittelulla, jolla saadaan talousarvio tasapainoon lähivuosien aikana vuoteen 2023 mennessä.
Näillä evästyksillä talousarvio päätettiin jättää jatkovalmisteluun.”

 

3.    Neuvosto päätti esittää kapitulille, että Nona Lehtiseltä vapautuva vakinainen seurakuntapastorin virka julistetaan haettavaksi ensi tilassa.


4.    Diakonian viran täyttöä koskevista oikaisuvaatimuksista kirkkoneuvosto totesi, että kirkkoneuvosto on jo kokouksessaan 14.10.2020 §:ssä 174 kumonnut 29.09.2020 §:ssä 154 tekemänsä päätöksen ja päättänyt palauttaa asian asiaa valmistelevalle työryhmälle uudelleen valmisteltavaksi ja näin ollen saapuneet oikaisuvaatimukset eivät aiheuta jatkotoimenpiteitä.
Samalla todettiin, että virantäyttöä valmistelevaan työryhmään on tullut muutoksia ja työryhmä jatkaa seuraavalla kokoonpanolla:
-    kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Helena Puontila
-    vastaava diakoniaviranhaltija Aila Ylinärä
-    diakoniatyön pastori Jane Fagerström
-    kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström
-    diakoni Kirsi Auno 
-    lähetystyöstä vastaava pastori Mauri Laakso
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan