Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouksen 17.9.2020 päätöksiä

22.9.2020 15.19

1.    Kappalaisen vaalissa valituksi tuli Nona Lehtinen.
    
2.    Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus kirkko-neuvostolle ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

3.    Vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,5 %

4.    Hyväksyttiin raamiehdotus vuodelle 2021. Esitys pohjautuu 3.650.000 euron kirkollisverotuloarvioon ja 420.000 saatavaan valtionrahoitustuloon.

5.    Hyväksyttiin 24.000,- euron lisämääräraha Suensaaren huoltorakennuksen saneeraukseen.

6.    Hyväksyttiin Leton tonttien vuokrien korotukset.

7.    Päätettiin, että Tornion seurakunnan kirkonkirjojenpito siirretään Oulun aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

8.    Vahvistettiin kirkkoneuvoston päätös Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittelyä koskien. 

9.    Hautausmaanhoitaja/haudankaivajan virka päätettiin lakkauttaa 1.10.2020 alkaen.

10.     Hyväksyttiin määräalan myynti Eeva ja Jorma Hyrylle.

11.     Päätettiin, että hautasijamaksuja korotetaan 3 % ja ulkopaikkakuntalaisten 
            hautasijamaksu lasketaan samalle tasolle kuin paikkakuntalaisten.

12.     Päätettiin, että Junnilan pellot laitetaan yleiseen myyntiin. Saatavat varat käytetään Antinsaaren leirikeskuksen korjaamiseen.

13.     Tiedotusasioita:

-    Kirkkohallitus vahvistanut tontin myynnin Reijo Hiltulalle.
-    Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus on hylännyt kirkkoherranvaalia koskevan valituksen. Mirja-Liisa aloittanut vakinaisessa virassa 1.7.2020 alkaen ja virkaan asettaminen toimitettu 13.9.2020.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan