Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 9.6.2020 päätöksiä

15.6.2020 09.10

1.    Kirkkoneuvosto hyväksyi TSV Rakennus Oy:n tarjouksen hintaan 51.450,- + alv 12.348,-. Yhteensä 63.798,- 

2.    Kirkkoneuvosto päätti, että Suensaaren hautausmaan huoltorakennus saneerataan.
Kirkkoneuvosto hyväksyi TSV Rakennus Oy:n tarjouksen hintaan 57.900,- + alv 13.896,-. Yhteensä 71.796,- €.
Kirkkoneuvosto esittää 24.000,- €:n lisätalousarvion hyväksymistä kirkkovaltuustolle.

3.    Kirkkoneuvosto hyväksyi Leton tonttien vuokrien korotukset ja esittää edelleen valtuusolle hyväksyttäväksi seuraavasti:
Tontti, jonka koko on alle 1.500 m², sen vuosivuokra on 0,265 euroa/neliö.
Tontti, jonka koko on 1.500 - 2.200 m² välillä, sen vuosivuokra on 0,235 euroa/neliö. Yli 2.200 m² tontissa vuosivuokra on 0,222 euroa/neliö.  
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2019 pistelukuun 1976 siten, että perusvuokria tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi. Tonteille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista. Vuokra-aika sama kuin Tornion kaupungilla eli 30 vuotta (vuokra-aika tarkistettu 10.6. Tornion kaupungilta).

4.    Parasniemen hautausmaan salaojavesien käsittelemiseksi päätettiin rakentaa järjestelmä, jolla salaojavedet ohjataan Tornion seurakunnan omalle maalle. Oman järjestelmän rakentamiskustannus on kertaluonteinen, kun taas Tornion veden perimä maksu on noin 70.000 euroa vuodessa.
Poikkeusoloihin ja asian kiireellisyyteen viitaten kirkkoneuvosto hyväksyi 56.000,- euron lisätalousarvio. Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

5.    Suensaaren hautausmaalla pitkään hoitamattomana olleita hautoja hyväksyttiin vuosihaastehaudoiksi.

6.    Annettiin lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle hautapaikanhaltijuusasiaa koskien.

7.    Esitetään kirkkovaltuustolle, että kirkonkirjojenpito siirretään Oulun aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

8.    Suensaaren seurakuntatalon yläsalin akustoinnin suunnittelu toteutetaan vuonna 2020 ja akustiikan rakentaminen vuonna 2021.
 

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa tästä