Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kappalaisen virka avoinna

1.6.2020 10.49

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Tornion seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttämistä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake, enintään 6 kk vanha) esittämistä. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 26.6.2020 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, p. 0400 691610 sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p. 040 544 5132, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
 

Hakuilmoitus KirkkoHR-järjestelmässä