Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 23.1.2020 päätöksiä

4.2.2020 08.00

Kirkkoneuvosto kokoontui 23.1.2020 ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

 1. Maanvuokrasopimus Tuuliwatti Oy:n kanssa

Kirkkoneuvosto päätti, että sopimusta Tuuliwatti Oy:n kanssa ei solmita.

 

 1. Suensaaren seurakuntatalon remontti

Kirkkoneuvosto päätti, että Suensaaren srk-talon alakerran remontin yhteydessä remontoidaan myös eteinen, käytävä ja kappeli (optioalue).

 

 1. Suensaaren seurakuntatalon viemärikorjaus

Sukitetaan painunut putkiosuus ulkoa tarkastuskaivolta käsin. Tällä menetelmällä painunut putkiliitoskohta tiivistyy ja pykälä loivenee sekä tukosten aiheutumisen riski vähenee.

 

 1. Takuuajan vakuus

Urakkasopimuksissa vaadittavan takuuajan vakuuden osalta urakkasumman alarajaa nostetaan 50 000 euroon alv 0 %. Josta tulee takuuajan vakuuden vähimmäismääräksi 1.000 euroa.

 

 1. Metsäteiden perusparannustyöt

Tornion seurakunta osallistuu metsäteiden perusparannushankkeen kustannuksiin ja esittää valtuustolle 25.000 euron lisätalousarvion kattaakseen vuoden 2020 kulut.

(Pesämaan metsätie ja Viitakoski-Korteniva-Saara yksityistiet)

 

 1. Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2019

Merkittiin tiedoksi.

 

 1. Viraston ja taloustoimiston lakisääteinen ruokatauko

Kirkkoneuvosto päätti pitäytyä aikaisemmassa päätöksessään eli kirkkoherran-virastoa ja taloustoimistoa ei suljeta ruokatunnin ajaksi.

 

 1. Muotokuvan maalauttaminen / Puontila

Kirkkoneuvosto päätti, että muotokuvien maalauttamisesta luovutaan.

Kirkkoneuvosto linjasi asiaa siten, että Martti Puontila sekä tulevat vakinaisessa virassa olevat kirkkoherrat kutsutaan valokuvattavaksi.

 

 1. Nuorisotyönohjaajan eroilmoitus / Partanen

Todettiin nuorisotyönohjaaja Erkki Partasen ero virastaan 1.4.2020 alkaen.

 

 1.  Nuorisotyön virkojen täyttäminen
  1. Virat julistetaan haettavaksi.
  2. Ilmoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Tornion seurakunnan omilla verkkosivuilla ja Lounais-Lappi-lehdessä sekä lyhennelmä Kotimaa-lehdessä.
  3. Perustettiin rekrytointityöryhmä, joka valitsee haastatteluun kutsuttavat ja suorittaa haastattelun ja tekee oman esityksen valittavista henkilöistä. Työryhmään valittiin Mirja-Liisa Lindström, Tuuli Kapraali, Katja Konttajärvi, Helena Puontila, Riikka Tapojärvi ja Marja-Liisa Husa.

 

 1.   Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan  Tytöt ja Sissit ry

Päätettiin myöntää kuljetusavustusta talousarvioon varattu summa 1.200,- euroa.

                                     

 1.   Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2020

Esitetään kv:lle sihteerin valintaa.

 

 

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luetttavissa hallinnon sivustolla