Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 30.5.2023

Kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin mm. seuraavat asiat:

 

  • Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden kirkkoneuvostolle sekä tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. 
  • Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi määriteltiin 1,45 %. 
  • Tilintarkastajaksi vuosille 2023 – 2026 valittiin KPMG Oy Ab. 

 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan

 

5.6.2023 13.00