Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 11.10.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä

.

1.    Kirkkoneuvosto päätti työvaatetuksesta, että Tornion seurakunnassa pidetään voimassa käytäntö, että suojavaatetus hankitaan hautausmaiden työntekijöille ja kiinteistötyöntekijöille (seurakuntamestarit ja toimitilahuoltajat), joiden työsuhde kestää vähintään kolme kuukautta. Määräraha jokaiselle 300 euroa vuodessa.

2.    Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöjen käyttökorvauksia ei koroteta 1.1.2023 alkaen.

3.    Kirkkoneuvosto päätti, että hautaustoimen maksuja ei koroteta 1.1.2023 ja esittää kirkkovaltuustolle, että myöskään hautasijamaksuja ei koroteta 1.1.2023 alkaen.

4.    Hyväksyttiin kausityöntekijöiden suorituslisät.

5.    Kirkkoneuvosto päätti, että emännän toimeen palkataan Enni Laitinen ja varalle Anne Aho.

6.    Hyväksyttiin tontin vuokrasopimuksen jatkaminen (Tuomela). Asia etenee kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin päätettäväksi.

7.    Hyväksyttiin Vesivek Oy:n tarjous hintaan 34.996,38 (sis. alv) Parasniemen hautausmaan huoltorakennuksen vesikaton korjaamiseksi.

8.    Kirkkoneuvosto päätti, että rakennusmestari Lasse Hamari palkataan kiinteistöpäällikön sijaiseksi 6 kuukaudeksi ajalle 1.11.2022 - 30.4.2023. Asiasta tehdään viranhaltijapäätös. Kirkkoneuvosto jatkaa työsuhdetta tarvittaessa aina siihen saakka, kunnes seurakuntaan on saatu vakinainen työntekijä kiinteistöpäällikön toimeen.

9.    Kirkkoneuvosto hyväksyi isosten palkkojen korottamisen Katja Konttajärven esityksen mukaisesti.

10.    Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin talouspäällikön ja kirkkoherran viranhaltijapäätökset.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan

18.10.2022 09.32