Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 20.9.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä

.

1.    Tornion seurakunta ei osallistu Raittitien valaistuksen rakentamisen kustannuksiin.

2.    Jätettiin pöydälle ohjaustyöryhmän perustaminen lisä- ja muutostöitä varten.

3.    Jätehuollon hankintamenettely päätettiin keskeyttää.

4.    Suensaaren srk-talon sisäpihan parkkipaikkojen sähköistämiseksi hyväksyttiin Sähköasennus J. Ylimäinen Oy:n tarjous hintaan 10.912 € (sis. alv).

5.    Hyväksyttiin talousarvion raami vuodelle 2023.

6.    Kirkkoneuvosto hyväksyi tonttien vuokrasopimusten jatkamisia ja esittää edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

7.    Merkittiin tiedoksi taloustilannekatsaus 31.6.2022.

8.    Hyväksyttiin hautamuistomerkkien suosituskokojen poikkeamiset.

9.    Korotettiin kausityöntekijöiden vaativuusryhmää 301:een 1.1.2023 alkaen.

10.    Hyväksyttiin uuden alttariliinan hankinta Suensaaren seurakuntatalolle.

11.    Hyväksyttiin nimikkolähettisopimuksen solmiminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen tavoitesumma 5.000 €/vuosi. Vuodelle 2023 tulee varata talousarvioon 40.000 €:n sijasta 45.000 €.


12.    Kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Tornion perheasiain neuvottelukeskuksen 1.1.2023 alkaen. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle perheneuvojan viran lakkauttamista 1.1.2023 alkaen.

13.    Kiinteistöpäällikölle  myönnettiin palkatonta työlomaa ajalle 14.10.2022 – 14.4.2023.

14.    Kausityöntekijöiden suorituslisät vuodelle 2023 päätettiin jättää jatkovalmisteluun.

15.    Keskusteltiin:
-    Tutkitaan mahdollisuutta, että voidaanko seurakunnan toimesta tehdä hautauksen jälkeiset haudan peruskunnostukset korvausta vastaan.
-    Kirkkojen lämpötiloja esitettiin laskettavaksi talvikaudella.

16.    Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset, samoin raportti kirkkoneuvoston käyttövaran (10.000 €) erittely.

17.    Kirkkoneuvosto päätti antaa tiloja kaupungin nuorisotoimen käyttöön korvauksetta, koska seurakunnan nuorisotoimi saa myös käyttää heidän tilojaan korvauksetta. Päätös koskee nuorisotoimen (osittain yhteistyössä srk:n kanssa) järjestämiä kylä-iltoja Arpelan ja Karungin nuorisotiloissa.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan

26.9.2022 09.35