Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä

1.    Hyväksyttiin Pohjanmaan hyötykäyttö Oy Esa ja Pojat jätehuoltotarjous.

2.    Hyväksyttiin Tuija Palosaaren hautamuistomerkkianomus.

3.    Hyväksyttiin Pihapalvelu Viippola Oy:n tajous Suensaaren srk-talon sisäpihan parkkipaikkojen ja lämmityspaikkojen rakentamiseksi.

4.    Suensaaren srk-talon sisäpihan parkkipaikkojen johtovaraus/suojaputkiasiassa päätettiin teetättää sähkösuunnitelma ja sen perusteella pyydetään tarjouksia sisäpihan sähkötöistä.

5.    Hyväksyttiin Maalausliike Urho Remeksen tarjous pappilan julkisivujen maalaustöistä.

6.    Hyväksyttiin Maalausliike Urho Remeksen tarjous Arpelan srk-kodin maalaus ja korjaustöistä.

7.    Karungin Raittitien valaistus päätettiin jättää jatkovalmisteluun.

8.    Hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmien laadintaohje.

9.    Vuoden 2023 talousarvion raami päätettiin jättää jatkovalmisteluun niillä saatesanoilla, että palkkakulut toivottiin laskettavan toteuman 2021 pohjalta.

10.    Hyväksyttiin emännän toimen hakuilmoitus.

11.    Päätettiin hankkia 2 monitoimikonetta toimitilahuoltajien käyttöön sillä ehdolla, että pyydetään koneen esittely etukäteen.

12.    Tarkastettiin kirkkovaltuuston 12.5. päätökset.

13.    Päätettiin hankkia uudet kirkkotekstiilit Tornion kirkkoon. Kirkkoherra valtuutettiin selvittämään asiaa.

14.    Lähetystiimiä täydennettiin kahdella jäsenellä; Helena Puontila ja Elsa Vaaraniemi-Huikari.

15.    Marjut Seppälä virkavapaalla 22.8.2022 – 26.5.2023.

16.    Taina Hurtig osa-aikaisena (60 %) 29.8.2022 – 21.5.2023.

17.    Hyväksyttiin kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nrot 5-9) ja talouspäällikön (nrot 2-9,13)

18.    Rajalla-seminaariin 14.9.2022 edustajiksi valittiin kirkkoherran lisäksi Raija Lummi ja Helena Puontila.
 

Kirkkoneuvoston kokous pidettiin 21.6.2022. 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan

12.7.2022 11.18