Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouksen 12.5.2022 päätöksiä

18.5.2022 15.13

1.    Valtuusto päätti, että hankintojen ja hankkeiden aktivointiraja taseeseen nostetaan 10 000 euroon. 

2.    Hyväksyttiin vuoden 2021 investointien ylitykset.

3.    Valittiin vaalilautakunta:

Jäsenet:
Mirja-Liisa Lindström, pj.
Reino Ylikitti
Mervi Mustonen
Taina Lehto
Marja-Riitta Tervahauta
Vilho Junnola

Varajäsenet:
1.    Mirja Kuusimaa
2.    Seppo Niva
3.    Heikki Kaikkonen
4.    Eija Nevalainen
5.    Lea Martinviita
6.    Reijo Naalisvaara

Päätettiin, että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin.

Vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Lounais-Lappi lehdessä ja Kotikulmilta lehdessä ja lisäksi vaaleista tiedotetaan mahdollisimman laajasti eri medioita hyödyntäen.

4.    Kirkkovaltuusto yhtyy piispantarkastuksen päätöslauselmassa esille tuleviin kehityskohteisiin.

5.    Kiinteistötoimen käyttötalouden ylitykset vuonna 2021 hyväksyttiin.

6.    Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Hyväksyttiin, että tilikauden 1.1. – 31.12.2021 ylijäämä 357.954,14 siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
Valtuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden kirkkoneuvostolle sekä tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

7.    Uudet toimituspalkkiot hyväksyttiin ja ne astuvat voimaan 1.6.2022.

8.    Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Heikka ja Tiihonen hyväksyttiin. Asia etenee tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

9.    Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1.45 %.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan