Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 15.3.2022 kokouksen päätöksiä

22.3.2022 14.33

1.    Kirkkoneuvosto hyväksyi toistamiseen käyttötalouden ylitykset vuonna 2021.

2.    Kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistötoimen käyttötalouden ylitykset vuonna 2021. Asia etenee kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

3.    Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen. Tilikauden ylijäämä 357.954,14 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätös etenee tilintarkastajan lausunnolle ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

4.    Kirkkoneuvosto päätti valita tilahuoltajan 2 vuoden määräaikaiseen toimeen alkaen 1.4.2022 Jonna Innasen ja varalle Outi Lakelan. Työaika 38 h 15 min. Koeaika 6 kk

5.    Parasniemen hautausmaan laajennusosan rakentamiseksi valittiin urakoitsijoita:
-    Maanrakennusurakoitsijaksi valittiin Tornion Rakennussora Oy hintaan 172.236,00 euroa sis. alv.
-    Sähkötöiden urakoitsijaksi valittiin RTO Sähkö Oy hintaan 47.740,00 euroa sis. alv.

6.    Kirkkoneuvosto antoi Osmo Herajärvelle poikkeusluvan asentaa toisen hautamuistomerkin. Muistomerkkien yhteisleveys ylittyy 40 cm.

7.    Alatornion kirkkoon päätettiin tehdä induktiosilmukan kuuluvuuskartoitus. Kiinteistöpääl-likkö Petri Buska valtuutettiin hyväksymään tarvittavia muutos-/korjaustoimenpiteitä.

8.    Kirkkoneuvosto päätti avustaa kirkkoneuvoston määrärahoista 16.022,- eurolla (1 €/jäsen) Ukrainan sodan uhreja Kirkon Ulkomaanavun kautta.

9.    Kirkkoneuvosto hyväksyi rippileirien 2022 ohjelma- ja turvallisuusvastaavat sekä ryhmäkoot.

10.    Merkittiin tiedoksi/hyväksyttiin:
-    Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 2-3/2022.
-    Kirkkohallitus on vahvistanut tontin myynnin Reijo ja Hilkka Hiltulalle.
-    Kirkkoneuvoston päätös 18.1.2022 § 8 (Haudankaivajan toimen perustaminen) on aiheeton. Työsopimussuhdetta ei perusteta tai lakkauteta kuten virkaa, vaan työsuhde syntyy työsopimuksen solmimisen myötä ja on olemassa vain niin kauan, kuin työsopimus on voimassa.
-    Kirkkovaltuuston päivä on vaihtunut. Kokous pidetään 10.5.2022.

11.    Päätettiin, että talouspäällikkö valmistelee emäntäasian seuraavaan kokoukseen.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan