KUULUTUS

Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto kehottaa seuraavia hautapaikan haltijoita vuoden kuluessa alla mainitusta päivästä lukien kunnostamaan haudat uhalla, että muutoin kirkkoneuvosto julistaa hautaoikeuden menetetyksi. (KL 17 luku 5 § 3 mom.) 

Lisätietoja asiasta saa seurakunnan taloustoimistosta, 
p. 040 841 3306 tai p. 040 841 3313 
ma-pe klo 9.00-15.00, 
osoite Kirkkokatu 13,  95400 Tornio.

Haudat on merkitty haudalla olevalla kuulutuksella. 

SUENSAAREN HAUTAUSMAALLA OSASTOILLA  
B, E, F, G, H, I JA J


Kirkkoneuvosto 9.6.2020