KUULUTUS 


koskien Parasniemen hautausmaalla sijaitsevaa Salmien sukuhautaa osastossa kahdeksan (8),  hautasijat 0178-0182. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla 22.1.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Asianosaisille varataan  mahdollisuus antaa lausuntonsa hautaoikeuden haltijuutta koskevassa asiassa. Asiakirjat ovat nähtävillä Tornion seurakunnan taloustoimistossa 5.2.2020 saakka.

Lausunto pyydetään toimittamaan 5.2.2020 mennessä Tornion seurakunnan taloustoimistoon, osoite Kirkkokatu 13, 95400 Tornio. 
Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä. 
Lisätietoja puh. 040 841 3306

 

TORNION SEURAKUNTA