Kappalaisen virka


Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Tornion seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu kasvatustyö
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Viran hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttämistä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake, enintään 6 kk vanha) esittämistä. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 11.6.2020 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström, p. 0400 691610 sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p. 040 544 5132, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
 

Hakuilmoitus KirkkoHR-järjestelmässä

 

--------------------------------------------------

 

Hautausmaatyöntekijä


Tornion seurakunta hakee hautausmaalle työntekijää.

Työtehtäviin kuuluu mm. haudankaivuu ja hautauksiin liittyvät työtehtävät. Kaivinkoneiden ja muiden koneiden käyttötaito katsotaan eduksi. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Edellytämme hakijoilta oma-aloitteellisuutta, kykyä suoriutua fyysisesti vaativasta ulkotyöstä ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 403 (vähimmäispalkka 2.104,40 euroa kuukaudessa). Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää työkokemuksen perusteella seuraavasti; 
kokemuslisään oikeuttava aika
5 vuotta 78,97 euroa kuukaudessa,
10 vuotta 157,93 euroa/kk ja
15 vuotta tai yli 236,90 euroa/kk.

Hakuaika päättyy 30.6.2020.
Hakemukset voi toimittaa kirjepostissa osoitteeseen:
Tornion seurakunta, Kirkkokatu 13  95400 Tornio (kuoreen merkintä työntekijä hautausmaalle) tai
sähköpostilla osoitteeseen: soile.martikainen(at)evl.fi

Lisätietoja tehtävistä antaa: 
Jukka Bomström 0400 379 946, sähköposti jukka.bomstrom(at)evl.fi